Statkraft AS: Offentliggjøring av resultater for første kvartal 2016

26 apr., 2016

Statkraft offentliggjør resultater for første kvartal 2016 torsdag 28. april 2016 kl. 08.00.

Materialet vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs http://www.newsweb.no/.

Direkte webcast
Kl. 09.00: Statkraft presenterer resultatene på webcast som overføres direkte på www.statkraft.no. Presentasjonen holdes på engelsk.

Kontaktpersoner:
Thomas Geiran, Head of Investor Relations, tlf.: +47 905 79 979
Yngve Frøshaug, Investor Relations, tlf.: +47 900 23 021

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12