Statkraft AS: Endringer i styret

29 jun., 2016

(Oslo, 29. juni 2016) Thorhild Widvey er valgt som ny styreleder i Statkraft. Halvor Stenstadvold er valgt som ny nestleder. Peter Mellbye, Helene Biström og Bengt Ekenstierna blir nye styremedlemmer.

Thorhild Widvey har bred styreerfaring fra flere ulike virksomheter og er i dag styremedlem i Kværner. Hun har tidligere vært kulturminister (2013-2015), olje- og energiminister (2004-2005), samt statssekretær i Utenriksdepartementet (2003-2004) og Fiskeridepartementet (2002-2003).

Peter Mellbye har hovedfag i statsvitenskap, samt mellomfag i sosialøkonomi og offentlig rett. Han har hatt en lang karriere i Statoil, hvorav en rekke år i konsernledelsen i selskapet. Han innehar flere styreverv og er i dag industriell rådgiver for EQT.

Helene Biström er sivilingeniør og har lang ledererfaring fra Vattenfall hvor hun også har sittet i konsernledelsen. Hun har i dag styreverv i blant annet Sveaskog og Cramo Oy.

Bengt Ekenstierna er sivilingeniør og har hatt flere lederstillinger i E.ON Sverige (tidl. Sydkraft). Han arbeider i dag blant annet som rådgiver for One Nordic.

Olav Fjell, Berit Rødseth og Elisabeth Morthen trer nå ut av styret, mens Harald von Heyden gikk ut av styret i desember 2015.

Styret i Statkraft AS består pr 29. juni 2016 av:

  • Styreleder: Thorhild Widvey
  • Nestleder:  Halvor Stenstadvold
  • Medlem:  Hilde Drønen
  • Medlem:  Peter Mellbye
  • Medlem:  Helene Biström
  • Medlem:  Bengt Ekenstierna
  • Medlem:  Vilde Eriksen Bjerknes (ansattrepresentant)
  • Medlem:  Asbjørn Sevlejordet (ansattrepresentant)
  • Medlem:  Thorbjørn Holøs (ansattrepresentant)

Styret i Statkraft AS er identisk med styret i Statkraft SF.

For ytterligere informasjon:
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tel.: +47 901 86 310, e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com
Leder for Investor Relations Thomas Geiran, tel.: +47 905 79 979, e-post: thomas.geiran@statkraft.com

eller www.statkraft.no
 

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 4200 ansatte i mer enn 20 land.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12