Jump to content Jump to navigation Jump to search

Statkraft SF offentliggjør årsrapport 2014

13 Mar, 2015

Vedlagt følger pdf-versjon av årsrapporten for 2014 for Statkraft SF. Årsrapporten er også tilgjengelig på Statkrafts hjemmeside, http://www.statkraft.no/IR/.

Kontaktpersoner:

IR-ansvarlig Thomas Geiran, tlf.: 905 79 979. e-post: thomas.geiran@statkraft.com

Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kontakt oss