Statkraft AS: Vellykket utstedelse av euro-obligasjon

14 sep., 2015

Statkraft AS har gjennomført en vellykket utstedelse av obligasjon på EUR 500 millioner med 8 års løpetid. Utstedelsen ble gjort under selskapets eksisterende EMTN-program.

Nøkkelinformasjon:
Størrelse: EUR 500 millioner
Forfall: 21. september 2023
Kupong rente: 1,5 %
Notering: London

Lånebeløpet vil bli brukt til generelle selskapsformål.

Det var god etterspørsel etter obligasjonen og ordreboken var vel overtegnet.

Commerzbank, JP Morgan, Nordea og UniCredit fungerte som joint bookrunners for denne transaksjonen.

For ytterligere informasjon:
Funding Manager Stephan Skaane, tlf.: +47 24 06 83 06 / +47 905 13 652
VP Tron Ringstad, tlf.:+47 24 06 73 12 / +47 992 93 670
SVP Head of Investor Relations Thomas Geiran, tlf.: +47 905 79 979

eller www.statkraft.no

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 4200 ansatte i mer enn 20 land.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12