Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Varsel om endring av utbyttepolitikk

24 nov., 2015

(Oslo, 24. november 2015) Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har i forbindelse med forhandlinger om Statsbudsjettet for 2016 blitt enige om at Statkraft ikke styrkes med 5 milliarder kroner gjennom reduserte utbytter for perioden 2016-18, slik det er lagt til grunn i Prop. 40 S (2014-2015) og Innst. 108 S (2014-2015).

Det forventes at budsjettforliket vil bli vedtatt i Stortinget.

Dette innebærer nye finansielle rammer for Statkraft AS. Selskapet vil vurdere nødvendige tiltak og endring av strategien basert på den reviderte utbyttepolitikken.

Kontaktpersoner:
Leder for Investor Relations Thomas Geiran, tlf.: 905 79 979. e-post: thomas.geiran@statkraft.com
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 911 59 952. e-post: bente.engesland@statkraft.com

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12