Statkraft AS: Varsel om endring av utbyttepolitikk

24 nov., 2015

(Oslo, 24. november 2015) Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har i forbindelse med forhandlinger om Statsbudsjettet for 2016 blitt enige om at Statkraft ikke styrkes med 5 milliarder kroner gjennom reduserte utbytter for perioden 2016-18, slik det er lagt til grunn i Prop. 40 S (2014-2015) og Innst. 108 S (2014-2015).

Det forventes at budsjettforliket vil bli vedtatt i Stortinget.

Dette innebærer nye finansielle rammer for Statkraft AS. Selskapet vil vurdere nødvendige tiltak og endring av strategien basert på den reviderte utbyttepolitikken.

Kontaktpersoner:
Leder for Investor Relations Thomas Geiran, tlf.: 905 79 979. e-post: thomas.geiran@statkraft.com
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 911 59 952. e-post: bente.engesland@statkraft.com

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12