Statkraft AS: Utstedelse av nye obligasjonslån, økt volum og tilbakekjøp

23 jun., 2015

Statkraft AS (A-/Baa1) viser til gårsdagens børsmelding, og øker lånevolumet med NOK 100 millioner til NOK 800 millioner i 5-års lånet med flytende rente. 

I forbindelse med transaksjonen har Statkraft kjøpt tilbake NOK 50,5 millioner i STAKR27 med forfall i desember 2015.  

DNB Markets, Nordea Markets og SEB har formidlet tilbakekjøpet samt plassert volumøkningen.  

Kontaktpersoner i Statkraft:
Vice President Tron Ringstad, tlf.: +47 24 06 73 12
Funding Manager Stephan Skaane, tlf.: +47 24 06 83 06
Head of Investor Relations Thomas Geiran, tlf.: +47 905 79 979 

Statkraft er et ledende selskap innen vannkraft internasjonalt og Europas største produsent av fornybar kraft. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3700 ansatte i mer enn 20 land. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12