Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Utstedelse av nye obligasjonslån, økt volum og tilbakekjøp

23 Jun, 2015

Statkraft AS (A-/Baa1) viser til gårsdagens børsmelding, og øker lånevolumet med NOK 100 millioner til NOK 800 millioner i 5-års lånet med flytende rente. 

I forbindelse med transaksjonen har Statkraft kjøpt tilbake NOK 50,5 millioner i STAKR27 med forfall i desember 2015.  

DNB Markets, Nordea Markets og SEB har formidlet tilbakekjøpet samt plassert volumøkningen.  

Kontaktpersoner i Statkraft:
Vice President Tron Ringstad, tlf.: +47 24 06 73 12
Funding Manager Stephan Skaane, tlf.: +47 24 06 83 06
Head of Investor Relations Thomas Geiran, tlf.: +47 905 79 979 

Statkraft er et ledende selskap innen vannkraft internasjonalt og Europas største produsent av fornybar kraft. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3700 ansatte i mer enn 20 land. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12