Statkraft AS: Supplement til EMTN program

20 aug., 2015

I forbindelse med godkjent supplement til Statkrafts EMTN program på Euro 6 000 000 000 er vedlagte melding sendt Londonbørsen.

For ytterligere informasjon, kontakt:


SVP Head of Investor Relations, Thomas Geiran, tel.: +47 905 79 979, e-post Thomas.Geiran@statkraft.com

VP Head of Front Office Tron Ringstad, tel.: +47 992 93 670, e-post Tron.Ringstad@statkraft.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12