Statkraft AS utsteder 3.300 millioner i NOK denominerte obligasjoner

13 jan., 2015
Statkraft AS har utstedt obligasjoner for NOK 3.300 millioner fordelt på 3 transjer i det norske markedet.
 
- NOK 2.200 millioner flytende rente med 5 års løpetid og en kupong på 3 mnd. NIBOR +0,52 % p.a.
- NOK 800 millioner fast rente med forfall i desember 2021 og kupong på 2,03 % p.a.
- NOK 300 millioner fast rente med 12 års løpetid og kupong på 2,60 % p.a.
 
Obligasjonene vil bli søkt notert på Oslo Børs.
 
Danske Bank Markets, DNB Markets og Handelsbanken Capital Markets var tilretteleggere for transaksjonen.
 
Statkraft er et ledende selskap innen vannkraft internasjonalt og Europas største produsent av fornybar kraft. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3600 ansatte i mer enn 20 land.
 
Kontaktpersoner:
Vice President Tron Ringstad, tlf.: +47 24 06 73 12
Funding Manager Stephan Skaane, tlf.: +47 24 06 83 06
Head of Investor Relations Thomas Geiran, tlf.: +47 905 79 979
 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 .