Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS utsteder 3.300 millioner i NOK denominerte obligasjoner

13 jan., 2015
Statkraft AS har utstedt obligasjoner for NOK 3.300 millioner fordelt på 3 transjer i det norske markedet.
 
- NOK 2.200 millioner flytende rente med 5 års løpetid og en kupong på 3 mnd. NIBOR +0,52 % p.a.
- NOK 800 millioner fast rente med forfall i desember 2021 og kupong på 2,03 % p.a.
- NOK 300 millioner fast rente med 12 års løpetid og kupong på 2,60 % p.a.
 
Obligasjonene vil bli søkt notert på Oslo Børs.
 
Danske Bank Markets, DNB Markets og Handelsbanken Capital Markets var tilretteleggere for transaksjonen.
 
Statkraft er et ledende selskap innen vannkraft internasjonalt og Europas største produsent av fornybar kraft. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3600 ansatte i mer enn 20 land.
 
Kontaktpersoner:
Vice President Tron Ringstad, tlf.: +47 24 06 73 12
Funding Manager Stephan Skaane, tlf.: +47 24 06 83 06
Head of Investor Relations Thomas Geiran, tlf.: +47 905 79 979
 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 .