Statkraft AS har oppdatert sitt EMTN program

26 jun., 2014

I forbindelse med at Statkraft har oppdatert sitt EMTN program på Euro 6 000 000 000 er vedlagte melding sendt Londonbørsen.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Stephan Skaane, Funding Manager, tel.: +47 905 13 652
Stephan.Skaane@statkraft.com

Thomas Geiran, Head of Investor Relations, tel.: +47 905 79 979
Thomas.Geiran@statkraft.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12