Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Resultat for tredje kvartal 2014

06 nov., 2014

Solid kvartalsresultat

(Oslo, 6. november 2014) Statkraft oppnådde i tredje kvartal 2014 et underliggende[1] driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 2282 millioner kroner, mot 1867 millioner kroner i samme periode i 2013. Store valutaeffekter og engangsposter ga et resultat etter skatt på 4151 millioner kroner mot -1681 millioner kroner i tredje kvartal året før.

Den gjennomsnittlige nordiske kraftprisen var på 31,8 EUR/MWh. Det er 11 prosent lavere enn i tredje kvartal 2013. Konsernets kraft­produksjon var 12,2 TWh, en økning på 9 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2013.

- Statkrafts underliggende driftsresultat (EBITDA) for tredje kvartal ble på 2282 millioner kroner, som er en bedring på 22 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2013. Langsiktige kraftkontrakter og høyere vannkraftproduksjon i Norden motvirket effekten av de lave kraft­prisene. I tillegg var resultatene fra markedsaktivitetene bedre enn i tredje kvartal i fjor. Kvartalsresultatet er solid og viser robustheten i Statkrafts virksomhet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Store positive valutaeffekter som følge av en sterkere norsk krone mot euro, og en samlet gevinst på 2276 millioner kroner i forbindelse med salg av kraftverk i Finland og eierandeler i vindkraftverk i Storbritannia påvirket kvartalsresultatet positivt. En nedskriving på et prosjekt i Tyrkia bidro negativt med 1050 millioner kroner. Resultat etter skatt ble 4151 millioner kroner, en for­bedring på 5832 millioner kroner sammenlignet med tredje kvartal 2013, som var et kvartal med store negative valutaeffekter. Valutaeffektene motvirkes av omregningseffekter i egenkapitalen.

Statkraftkonsernet har stor investeringsaktivitet innen fornybar energi. Kraftverket Kjensvatn i Norge ble offisielt åpnet i september. Det pågår rehabiliteringer av vannkraftverk i Norge og bygging av flere vannkraftprosjekter internasjonalt. Utbygging av en ny vindpark i Sverige og oppstarten av havvindprosjektet Dudgeon i Storbritannia går som planlagt. Det utvikles også ny fjernvarme i Sandefjord og Moss.

- De gjennomførte transaksjonene og pågående investeringer vil bidra til å styrke Statkraft både i Norge og internasjonalt, sier Rynning-Tønnesen.

Statkraft er et ledende selskap innen vannkraft internasjonalt og Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3600 ansatte i mer enn 20 land.

For ytterligere informasjon:
IR-ansvarlig Thomas Geiran, tlf.: 905 79 979. e-post: thomas.geiran@statkraft.com
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 911 59 952. e-post: bentee.engesland@statkraft.com

eller www.statkraft.no

[1] Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12