Nye styremedlemmer i Statkraft

27 jun., 2014

(Oslo, 27. juni 2014) Hilde Drønen, Elisabeth Morten og Harald von Heyden ble i dag valgt som nye styremedlemmer i Statkraft.

Hilde Drønen (1961, Bekkjarvik i Hordaland) er CFO i DOF ASA (fra 2007). Hun var tidligere CFO i DOF Management AS (2004-2007), finansdirektør i Bergen Yards AS (2003-2004) og kontroller i Møgster Group (1995-2003). I tillegg til styremedlem/lederverv i en rekke datterselskap/joint ventures i DOF-konsernet, er Hilde Drønen også styremedlem i Altinex ASA, Bergen Næringsråd og Norwegian Energy Company ASA. Hun har en Business Administration-grad fra BI i Oslo, en Business Management-grad fra BI i Bergen og jusstudier fra Bergen. 

Elisabeth Morthen (1959, Nes i Akershus) Hun er i dag konsulent. Hun var tidligere blant annet konserndirektør i TINE SA (2008-2012), markedsdirektør i Norges Røde Kors (2005-2008) og viseadministrerende direktør / konstituert konsernsjef i Akershus Energi (1999-2000). Hun har tidligere innehatt en rekke styreverv i energibransjen, blant annet i Agder Energi AS og Eidsiva Vannkraft AS, og i Innovasjon Norge. Hun er utdannet Cand. Agric. nærings- og ressursøkonomi fra UMB (1983). 

Harald von Heyden (1971, Oslo) var inntil juni 2012 en del av ledergruppen i Vattenfall med ansvar for å strukturere og implementere forretningsområdene Trading og Asset Optimisation. Han var ansatt i selskapet fra 2010. Harald von Heyden har nærmere femten års erfaring fra energiindustrien. Han har vært leder for Statkraft i Tyskland, han grunnla Elektrizitätsgesellschaft Laufenberg Nordic (EGL) og var leder og Chief Trading Officer for EGL AG. Han har en Master i Management fra University of Cambridge og fire år som konsulent i McKinsey med fokus på energisektoren. 

Berit Rødseth ble valgt som ny nestleder.  

Styret i Statkraft AS består per 27. juni 2014 av:

Styreleder: Olav Fjell
Nestleder: Berit Rødseth
Medlem: Halvor Stenstadvold
Medlem: Harald von Heyden
Medlem: Elisabeth Morthen
Medlem: Hilde Drønen

I tillegg kommer styremedlemmer valgt av de ansatte: 

Medlem: Vilde Eriksen Bjerknes
Medlem: Asbjørn Sevlejordet
Medlem: Thorbjørn Holøs

Styret i Statkraft AS er identisk med styret i Statkraft SF.  

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge. Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3700 medarbeidere i over 20 land. 

For ytterligere informasjon:

Kommunikasjonsdirektør: Bente E. Engesland, tlf.: 911 59 952

Head of Investor Relations: Thomas Geiran, tlf.: 905 79 979
E-post: thomas.geiran@statkraft.com

eller www.statkraft.no  
 


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12