Statkraft: Offentliggjøring av resultater for 1. kvartal 2013

02 mai, 2013

Statkraft offentliggjør resultater for 1. kvartal 2013 onsdag 8. mai 2013 kl. 08.00.

Materiale vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs www.newsweb.no.

Presentasjon
Kl. 10.00: Audiocast/telefonkonferanse på engelsk, med en finansiell gjennomgang etterfulgt av en Q&A-sesjon. Audiocast er tilgjengelig på www.statkraft.no eller ring (+47) 23 18 45 70 for å delta over telefon.

Kontaktperson:
Yngve Frøshaug, Investor Relations ansvarlig, tlf.: +47 24 06 78 76 / +47 900 23 021

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12