Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statsbudsjettet: Utbytteforslag på 85 prosent for Statkraft

06 Oct, 2011

Regjeringen foreslår i budsjettfremlegget for 2012, som ble lagt frem i dag, at Statkraft SF vil betale et utbytte på 5015 millioner kroner. Det utgjør 85 prosent av Nærings- og handelsdepartementets anslag for konsernets resultat etter skatt og minoritetsinteresser, justert for urealiserte gevinster og tap i 2011.

Statkraft SF er morselskap til Statkraft AS og utbyttet vil være førende for disposisjonene i Statkraft AS.

 

 

For ytterligere informasjon:
Yngve Frøshaug, VP Investor Relations, tlf.: +47 24 06 78 76 / +47 900 23 021
Johan Ailo Kalstad, Investor Relations, tlf.: +47 24 06 84 81 / +47 952 45 568

 

www.statkraft.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.