Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS - resultater første kvartal 2011

19 mai, 2011

Lavere kraftproduksjon ga redusert resultat

 

(Oslo, 19. mai 2011) En svakere ressurssituasjon og lavere kraftproduksjon som en følge av høy produksjon i 2010, ga Statkraft et underliggende1 driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 4249 millioner kroner i første kvartal 2011 - mot 5912 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før. Resultat etter skatt endte på 2809 millioner kroner, sammenlignet med 4533 millioner kroner i første kvartal 2010.

 

- Kvartalsresultatet reflekterer at Statkraft har redusert kraftproduksjonen grunnet lave vannmagasiner. Forrige vinter og på slutten av 2010 bidro Statkraft med en høy produksjon i et anstrengt kraftmarked, samtidig som det var mindre tilsig til vannmagasinene enn normalt. Resultatet viser derfor en god og fornuftig energidisponering over flere perioder, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

 

Konsernets konsoliderte kraftproduksjon for første kvartal var på 14,9 TWh, sammenlignet med 18,3 TWh i samme periode året før. I likhet med markedet for øvrig har Statkraft vannmagasinnivåer under det normale. Ved utgangen av kvartalet var den samlede magasinfyllingen i Norden på 45 prosent av normalt nivå, ifølge NVE. Magasinnivåene ble i kvartalet betegnet som anstrengt, men har som en følge av tidlig og høy snøsmelting forbedret seg. Ved utgangen av april var den nordiske magasinfyllingen nær normalt nivå - 26 prosent av den totale magasinkapasiteten.

 

Nedgangen i produksjon ble motvirket av høyere kraftpriser. I første kvartal var gjennomsnittlig systempris i det nordiske markedet 66,2 EUR/MWh (59,8), mens den gjennomsnittlige spotprisen på den tyske energibørsen EEX var på 51,8 EUR/MWh (41,1).

 

Statkraft har i løpet av kvartalet inngått nye langsiktige industrikraftavtaler, med et samlet årlig volum på omtrent 1,3 TWh. Statkraft leverer nå et samlet volum på mer enn 20 TWh per år til nordisk kraftintensiv industri, noe som utgjør om lag en tredel av konsernets samlede årlige kraftproduksjon.

 

- Kraftkrevende industri er en viktig kundegruppe for Statkraft, og det økende antallet nye industrikraftavtaler viser at vi er i stand til å oppfylle våre ambisjoner. Det er viktig å komme frem til konkurransedyktige, kommersielle kraftavtaler som gir forutsigbarhet for begge parter, sier Rynning-Tønnesen.

 

Statkraft hadde brutto driftsinntekter på 7553 millioner kroner (10 507 millioner) i første kvartal. Det rapporterte regnskapet er påvirket av urealiserte verdiendringer, og det regnskapsmessige driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) var på 5831 millioner kroner (5922 millioner kroner) etter skatt.

 

*Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

 

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3300 medarbeidere i mer enn 20 land.

 

 

For ytterligere informasjon:
Konserndirektør/CFO Stein Dale, tlf.: 24 06 72 11 / 450 02 111
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 24 06 71 61 /  901 86 310
Investor Relations Johan Ailo Kalstad, tlf.: 24 06 84 81 / 952 45 568
eller www.statkraft.no

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12