Jump to content Jump to navigation Jump to search

Statkraft AS - Tilbakekjøp av obligasjonslån

12 May, 2011

Statkraft AS har den 12. mai kjøpt tilbake pålydende NOK 100 millioner i ISIN NO 001022708 (STAKR07). Transaksjonen er gjennomført til markedmessige betingelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 

Kontakt oss