Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft SF - Stortinget vedtok økt innskuddskapital

15 Dec, 2010

Stortinget vedtok i dag gjennom ny saldering av statsbudsjettet for 2010 å øke innskuddskapitalen i Statkraft SF med 14 milliarder kroner.

 

Beløpet skytes inn som innskuddskapital i Statkraft SF, som deretter vil benytte den nye kapitalen som aksjeinnskudd i Statkraft AS.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12