Statkraft AS - Tilbakekjøp av sertifikatlån

17 des., 2010

Statkraft AS har den 17. desember kjøpt tilbake pålydende NOK 130 millioner i ISIN NO0010591159 med forfall 8.2.2011. Transaksjonen er gjennomført på markedmessige betingelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12