• 2010
    Første driftsår
  • 20 MW
    Installert effekt
  • 95 GWh
    Årlig produksjon

Byggearbeidene startet i april 2008. Cakit var et av flere prosjekter i porteføljen til selskapet Yeşil Enerji, som Statkraft kjøpte i juni 2009.

Statkraft fullførte byggingen av kraftverket, og kommersiell produksjon startet opp i juni 2010. Cakit ble offisielt åpnet 12. oktober 2010.

 

Vannkraftverkt Cakit hydropower i Adana-provinsen blir drevet av Statkraft
Vannkraftverkt Cakit hydropower i Adana-provinsen blir drevet av Statkraft. (Foto: Statkraft)
Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Tyrkia