Olav Hølland

Vice President

Olav Hølland

Olav Hølland er direktør og leder av enheten for prosjektstyring i Statkrafts forretningsområde Internasjonal.