José Miguel Ferrer

Vice President

José Miguel Ferrer

José Miguel Ferrer er Statkrafts landsjef for Iberia og har tilhold ved selskapets kontor i Valencia i Spania. Enheten er en del av forretningsområdet Europa.