Bahadir Sezegen

Environmental and Social Management (E&S) Coordinator

Bahadir Sezegen

Bahadir Sezegen koordinerer miljø- og samfunnsansvar for Statkraft i Tyrkia.