Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Settefiskanlegg

Dersom naturlig rekruttering av fiskebestander ikke er mulig, setter Statkraft ut fisk fra sine seks oppdrettsanlegg.

Vi er den største operatøren av settefiskanlegg i Norge. Sammen med Miljødirektoratet forvalter vi en genbank på Bjerka i Nord-Norge for å bevare det unike, genetiske materialet til fem forskjellige villaksfamilier fra 188 forskjellige, distinkte områder. I vassdragene Surna, Suldalslågen, Ulla og Skien har vi avtaler med lokale fiskerforeninger om å fange voksen laks som er gyteklar, slik at vi kan høste rogn og melke til settefiskanleggene våre.