Settefiskanlegg

Dersom naturlig rekruttering av fiskebestander ikke er mulig, setter Statkraft ut fisk fra sine seks oppdrettsanlegg.

Vi er den største operatøren av settefiskanlegg i Norge. Sammen med Miljødirektoratet forvalter vi en genbank på Bjerka i Nord-Norge for å bevare det unike, genetiske materialet til fem forskjellige villaksfamilier fra 188 forskjellige, distinkte områder. I vassdragene Surna, Suldalslågen, Ulla og Skien har vi avtaler med lokale fiskerforeninger om å fange voksen laks som er gyteklar, slik at vi kan høste rogn og melke til settefiskanleggene våre.