Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Bruk og forvaltning av naturressurser

Ved å bruke vann til kraftproduksjon har vi en viktig rolle i forvaltningen av felles ressurser. Vår ambisjon er å være anerkjent som et selskap med en ansvarlig praksis for vannforvaltning.

Under bygging og drift av våre vannkraftverk samarbeider vi med lokalsamfunn for å sørge for optimal bruk av vannressurser.

Et eksempel er vannkraftverket Kargi i Tyrkia, der vi sammen med lokalsamfunnet forbedret effektiviteten av vanningsopplegget nedenfor Kargi-dammen. Vi bisto også bønder ovenfor demningen med å komme i gang med ny virksomhet, som for eksempel birøkting.Relatert innhold