Bruk og forvaltning av naturressurser

Ved å bruke vann til kraftproduksjon har vi en viktig rolle i forvaltningen av felles ressurser. Vår ambisjon er å være anerkjent som et selskap med en ansvarlig praksis for vannforvaltning.

Under bygging og drift av våre vannkraftverk samarbeider vi med lokalsamfunn for å sørge for optimal bruk av vannressurser.

Et eksempel er vannkraftverket Kargi i Tyrkia, der vi sammen med lokalsamfunnet forbedret effektiviteten av vanningsopplegget nedenfor Kargi-dammen. Vi bisto også bønder ovenfor demningen med å komme i gang med ny virksomhet, som for eksempel birøkting.Relatert innhold