Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Mistanke om dreiesyke i fisk ved Statkrafts genbank i Nordland

14 mai, 2024

Statkraft har oppdaget sykdom i fisk ved genbanken i Bjerka i Hemnes kommune i Nordland. Veterinærinstituttet mistenker at det er snakk om dreiesyke.

Prøver tatt av Veterinærinstituttet, gir grunnlag for mistanke om at fisken ved genbanken og settefiskanlegget, er rammet av parasitten Myxobolus cerebralis, som igjen kan føre til dreiesyke.

- Etter at vi oppdaget misdannelser på flere fisk, ble det i samråd med Veterinærinstituttet tatt ut prøver av et større antall fisk. Instituttet har nå bekreftet at de mistenker parasitten Myxobolus cerebralis, sier Statkrafts fungerende direktør for region nord, Maren Joné. 

Myxobolus cerebralis fører til skader på fiskens nervesystem, brusk- og benstrukturer. Dette medfører deformiteter og endringer i svømmeatferd, som igjen har gitt opphav til navnet dreiesyke.

Ifølge Veterinærinstituttet er det flere tiår siden denne parasitten sist ble påvist i Norge. Statkraft kjenner ikke til hvor parasitten som er funnet i genbanken i Bjerka, kommer fra. Sporer fra parasitten kan overleve i vassdrag i mange år.

Funnet av parasitten vil kunne påvirke Statkrafts forpliktelser og konsesjonspålegg om utsetting av fisk i elvene Røssåga og Rana i Hemnes og Rana kommune, men også leverandørtjenester til andre anlegg.

- Vi har tett og god dialog med både Miljødirektoratet, Mattilsynet og Veterinærinstituttet, og Statkraft vil følge alle råd og krav for å håndtere dette på en god måte. Samtidig vil vi nå gjøre nødvendige undersøkelser ved de andre settefiskanleggene våre i Norge, sier Joné. 

- Genbanken i Bjerka tar vare på stamfisk fra vann og vassdrag i Nord-Norge som er regulert til kraftproduksjon. Om parasitten får konsekvenser for stamfiskeholdet vet vi ikke ennå, men settefiskanlegget må stanse utsetting av fisk på ubestemt tid, legger regiondirektøren til. 

Myxobolus cerebralis skal ikke smitte fra fisk til fisk. Det ser derfor ikke ut til at parasitten får konsekvenser for stamfiskbeholdningen ved anlegget. Men fram til faginstansene Statkraft støtter seg på har mer informasjon, må anlegget stanse utsetting og inntak av fisk på ubestemt tid.  

Les Mattilsynet sin nettmelding her.