Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft spisser strategien for videre vekst

27 jun., 2024

Statkraft prioriterer vekst i kjernevirksomheten og justerer porteføljen gjennom utvalgte nedsalg.

Statkraft vil prioritere investeringer i norsk vannkraft og markedsoperasjoner, samt vekst innen sol, vind og batterier i Europa og utvalgte markeder internasjonalt. Statkraft vil fortsatt satse på havvind og hydrogen, men planlegger å selge seg ut av fjernvarme og vil finne nye investorer i biodrivstoffselskapet Silva Green Fuel og ladeselskapet Mer. 

– Statkraft har de siste årene bygget en sterk posisjon og en omfattende portefølje med lønnsomme fornybarprosjekter. Omleggingen fra fossilt til fornybar skjer med økende takt i Europa og resten av verden. Vi har sterke konkurransefortrinn og har skapt store verdier over tid. Markedsforholdene for hele bransjen har imidlertid blitt mer utfordrende. Vi spisser derfor strategien for å bruke kapitalen på de mest lønnsomme og strategisk viktigste prosjektene, sier konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal i Statkraft.

Statkraft har de seneste årene bygget en sterk posisjon med en portefølje av kraftverk i drift på 21 GW, samt en fleksibel utviklingsportefølje av lønnsomme prosjekter på totalt 21 GW netto.

Selskapet har besluttet store investeringer de kommende årene med et rekordhøyt investeringsnivå på godt over 30 milliarder kroner for 2024, inkludert kjøpet av det spanske fornybarselskapet Enerfin, som ble fullført i mai i år. I Norge har Statkraft et rekordstort, langsiktig investeringsprogram for vind- og vannkraft, herunder fem store effektoppgraderingsprosjekter.  

Samtidig har energimarkedet blitt mer krevende. Blant annet er energiprisene lavere, mens både teknologikostnadene og kapitalkostnaden har steget. Utvikling av nødvendig regulering og støtteregimer er forsinket, og den geopolitiske uroen har økt.  

Spissingen av vekststrategien kommer etter at Statkraft har gjennomført sin årlige strategigjennomgang, den første med Ringstad Vartdal som konsernsjef. De langsiktige driverne av energiomstillingen; sterk vekst i etterspørselen etter fornybar energi, økt behov for fleksibilitet i kraftsystemet, samt større markedskompleksitet er drivere som passer Statkrafts posisjon og konkurransefortrinn godt.  

– Statkraft har en unik og strategisk posisjon innenfor fleksibel kraftproduksjon, erfaring med værbaserte systemer, samt sterk analyse- og markedskompetanse. Sammen med en kompetent og motivert organisasjon med gjennomføringskraft, gjør dette selskapet godt rustet for å vokse, bygge skala og konkurrere i et raskt voksende fornybarmarked, sier konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal. 

Statkrafts vekststrategi er fortsatt bygget på de fire pilarene: Levere ren fleksibilitet– med vannkraft som fundament; øke veksten innen solkraft, vindkraft, havvind og batterilagring; tilby grønne markedsløsninger til kunder; og skalere nye grønne energiteknologier.

Den spissede strategien innebærer at Statkraft vil:  

  • Prioritere kjernevirksomhetene vannkraft og markedsoperasjoner. Statkraft skal være det største vannkraftselskapet i Europa – og vil igangsette minst fem større effektoppgraderinger i Norge innen 2030.
  • Bli en ledende utvikler av solkraft, landbasert vindkraft og batterilagring med en årlig utviklingstakt på 2-2,5 GW fra 2026 og fremover (tidligere mål var 2,5-3 GW fra 2025, og 4 GW fra 2030). Statkraft vil ta en industriell rolle innenfor havvind i Nord-Europa – med mål om å utvikle 6-8 GW innen 2040 (tidligere mål 10 GW).
  • Bidra til et effektivt kraftmarked, støtte grønn omstilling i industrien og være en ledende markedsaktør innen energihandel i Europa, med betydelig global aktivitet.  
  • Utvikle nye, grønne energiløsninger, inkludert å bli en industriell utvikler av grønt hydrogen med mål om å utvikle 1-2 GW innen 2035 (tidligere mål 2 GW innen 2030).  

– Med en spisset strategi er vi godt rustet til å både levere god verdiskaping til eier og være en sterk drivkraft i energiomstillingen i Norge, Europa og verden, sier Birgitte Ringstad Vartdal. 

For ytterligere informasjon, kontakt: