Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft og Celsa Armeringsstål AS inngår langsiktig kraftavtale – sikrer 2,4 TWh fornybar kraft de neste ni årene

21 mai, 2023

Statkraft og Celsa Armeringsstål i Mo i Rana har inngått en langsiktig kraftavtale som sikrer gjenvinningsselskapet tilgang på fornybar kraft i perioden 2024-2032. Avtalen omfatter en samlet leveranse på 2,4 TWh fornybar kraft.

Celsa Armeringsstål er Nordens ledende produsent av armeringsstål basert på skrapmetall, og gjenvinner hvert år over 700 000 tonn skrapmetall. Den nye avtalen trer i kraft fra 1. januar 2024.  
 
Avtalen sikrer leveranse av fornybar energi fra Statkrafts kraftverk i Nord-Norge ved hjelp av opprinnelsesgarantier.   
  
- I Statkraft er vi svært godt fornøyd med å inngå en langsiktig kraftavtale med nok en viktig, norsk industribedrift. Fornybar kraft og gjenvinning av skrapmetall er en god kombinasjon, som sikrer grønne arbeidsplasser og miljøvennlige løsninger for en utslippsfri fremtid, sier Hallvard Granheim, konserndirektør Marked i Statkraft.  
  
- Vi er svært fornøyde med avtalen. Den gir oss forutsigbarhet og gode betingelser. En langsiktig avtale med Statkraft som produserer og leverer fornybar vannkraft, gjør at vi kan fortsette å produsere bærekraftig armeringsstål med lave utslipp til den nordiske bygg- og anleggssektoren, sier Utku Öner, CEO ved CELSA Nordic.     
  
Salg av kraft til kraftintensiv industri på langsiktige kontrakter er en viktig del av Statkrafts virksomhet. Selskapet vil i 2023 levere rundt 10 TWh på slike kontrakter. Så langt i år har Statkraft inngått seks nye langsiktige kraftavtaler med norsk industri på inntil 52 TWh fram til og med 2035, og det forhandles løpende om nye avtaler.  

 

 

Om Statkraft  
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 5300 ansatte i 21 land.  
 
Om Celsa Armeringsstål AS 
Celsa Armeringsstål er en del av CELSA Nordic Group, ledende produsent av bærekraftig og klimaeffektivt armeringsstål i Norden, og del av den største sirkulære forsyningskjeden i Europa. Celsa Armeringsstål jobber for å redusere både klimaendringer og utarming av naturressurser, gjennom sirkularitet og ved å bli et netto positivt selskap innen 2050. 

Kontakt oss for mer informasjon

Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressetalsperson