Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Bli med i nettverket for kraftmarkedsmodellering og delta på første nettverksmøte 14. september

21 jun., 2023

NVE, Statnett og Statkraft har opprettet et faglig nettverk for kraftmarkedsmodellering, for å dele kunnskap, utvikle god praksis for kraftmarkedsmodellering og bidra til utviklingen av en bransjestandard for modellrammeverk.

Nettverket arrangerer to til fire møter hvert år, og vil være en arena for presentasjoner, erfaringsutveksling, utvikling av god praksis og diskusjoner. Alle medlemmer av nettverket får tilgang til en egen kanal i Teams, der presentasjoner og oppsummeringer fra tidligere møter vil bli gjort tilgjengelig. I kanalen vil det også være mulig å dele relevant innhold, stille spørsmål og bidra i diskusjoner. 

Hvem kan bli med?

Alle som jobber med kraftmarkedsmodellering kan bli med. Nettverket er brukerfokusert; det vil si at agendaer og temaer settes i henhold til deltakernes behov. Medlemskap i nettverket er gratis.

Hvordan melder du deg inn i nettverket?

Det første nettverksmøtet avholdes i Oslo, torsdag 14. september, fra kl 12.00 til 16.00. Temaet for møtet er prisvolatilitet i vannkraftdominerte kraftsystemer. Påmeldte deltakere vil få flere detaljer om oppmøtested og tema på et senere tidspunkt.

Meld deg inn i nettverket her

Når du har meldt deg inn i nettverket kan du melde deg på det første møtet her. Fristen for påmelding er 6. september.