Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Meld deg på det første nettverksmøtet for kraftmarkedsmodellering, torsdag 14. september

01 sep., 2023

NVE, Statnett og Statkraft arrangerer det første nettverksmøtet for kraftmarkedsmodellering og ønsker alle fagfolk innen kraftmarkedsmodellering velkommen til å melde seg på!

Det faglige nettverket for kraftmarkedsmodellering ble etablert våren 2023, med mål om å forbedre samarbeidet, dele kunnskap og utvikle god praksis innen kraftmarkedsmodellering, samt bidra til en bransjestandard for modellrammeverk. Medlemskap i nettverket er gratis og ikke-bindende, og åpent for fagfolk innen kraftmarkedsmodellering. 

Det overordnede temaet for det første nettverksmøtet er "Prisvolatilitet i vannkraftdominerte kraftsystemer", med emner som er svært relevante for de som jobber med modellering av det nordiske kraftmarkedet. De inviterte talerne er eksperter innen kraftmarkedsmodellering fra ulike perspektiver. 

Tidspunkt for nettverksmøtet: 

Tid og sted: Torsdag 14. september 2023 kl.12:00-16:00, Oslo
Påmeldingsfrist: Onsdag 6. september 2023

Deltakelse:

Vi oppfordrer alle deltakere til å delta fysisk på møtestedet, men vil også legge til rette for digital deltakelse for medlemmer som ikke har mulighet til å reise til Oslo. Hvis du har problemer med å delta i møtet fysisk, vennligst gi oss beskjed ved å sende en e-post til aagt@nve.no

 

* Flere detaljer blir sent til alle deltakere etter registrering. Merk at møtet også er for medlemmer av det faglige nettverket. Ved å melde deg på møtet samtykker du derfor også til å bli innmeldt i det faglige nettverket. Hvis du ikke har anledning til å delta på nettverksmøtet, men ønsker å melde deg inn i nettverket, klikk her for å bli medlem av det faglige nettverket for kraftmarkedmodellering

Program

Nettverksmøtet holdes på engelsk.

Kontakt oss

Anders Kringstad
Styret
Dalibor Vagner
Sekretariatet