Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Fosen-saken: Statkraft har som mål en omforent løsning

12 okt., 2023

Statkraft beklager den belastningen saken har medført for de berørte reindriftssamene. Vi gjør alt vi kan for å bidra til å løse saken så raskt som mulig.

Verden trenger mer fornybar energi om vi skal løse klimakrisen. Det skaper dilemmaer, men det kan ikke gå på bekostning av urfolks rettigheter eller andre menneskerettigheter.  
  
I Fosen-saken er Statkrafts mål at vi raskt finner en løsning som sikrer reindriftssamenes rettigheter til å utøve sin kultur. Det har dessverre tatt lang tid og er en stor belastning for de som er berørt.  
  
Vi deltar aktivt i den pågående meklingsprosessen sammen med reindriften og staten. Vi opplever dialogen i meklingen som konstruktiv og løsningsorientert og håper det vil la seg gjøre å komme til en løsning i løpet av kort tid. 

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen møtte lederne for demonstrasjonen utenfor Statkrafts hovedkvarter. De protesterer mot at samenes rettigheter ikke er ivaretatt i utbyggingen av vindparken på Fosen
Caption: Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen møtte lederne for demonstrasjonen utenfor Statkrafts hovedkvarter. De protesterer mot at samenes rettigheter ikke er ivaretatt i utbyggingen av vindparken på Fosen. 

For mer informasjon, kontakt:

Mann som smiler
Geir Fuglseth
Pressekontakt
Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressetalsperson
Mann i dress smiler
Torbjørn Steen
Vice President External Communications