Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Fortescue Future Industries og Statkraft sikrer kraft til det foreslåtte Holmaneset-prosjektet for grønt hydrogen og grønn ammoniakk

30 mar., 2023

Fortescue Future Industries (FFI) har sikret seg fornybar kraft til sitt foreslåtte grønne energiprosjekt på Holmaneset i Bremanger kommune, og inngått en langsiktig kraftkjøpsavtale (PPA) med Statkraft.

Den betingede avtalen som ble signert i Oslo i dag, innebærer at Statkraft skal levere fornybar kraft til driften av FFIs planlagte 300 megawatt energianlegg for produksjon av grønt hydrogen og grønn ammoniakk. 
 
– Det haster med å produsere grønt hydrogen og grønn ammoniakk og støtte global dekarbonisering så raskt som mulig, sier FFI-sjef Mark Hutchinson. 
 
– FFI har valgt å samarbeide med Statkraft for å utvikle et av sine første grønne ammoniakkprosjekter, fordi de er Europas største produsent av fornybar kraft og vil spille en nøkkelrolle for å muliggjøre ambisiøse mål for å redusere europeiske klimagassutslipp og hjelpe FFI til å bli en ledende produsent av grønt hydrogen og grønn ammoniakk, legger han til.  
 
– Å tilby fornybar og konkurransedyktig kraft til norsk industri er en sentral oppgave for Statkraft. Med denne langsiktige kraftavtalen bidrar vi til utviklingen av grønn og fremtidsrettet industri i Norge. Grønt hydrogen og grønn ammoniakk er to av løsningene som trengs for å dekarbonisere samfunnet – og nå målet om netto null utslipp, sier konserndirektør Marked i Statkraft, Hallvard Granheim. 

signering av avtale
Thor Magnus Rovik – FFI Norway Country Manager  og Hallvard Granheim, konserndirektør i Statkrafts forretningsområde Marked, signerer avtalen.FFI har gjennomført en forstudie over hele Norge for å identifisere potensielle lokasjoner for utvikling av fornybar energi og havneanlegg. Gjennom denne prosessen ble Holmaneset-prosjektet identifisert som en førsteklasses beliggenhet, ca. 8 km vest for Svelgen i Bremanger kommune.  
 
For tiden pågår en mulighetsstudie av Holmaneset-prosjektet der FFI gjennomfører flere miljø-, bærekraft- og samfunnsstudier og utvikler et prosjektkonsept ii samsvar med norsk regelverk, FFIs prinsipper for håndtering av miljø- og sosiale forhold og internasjonal praksis. Den langsiktige kraftavtalen er betinget av en positiv endelig investeringsbeslutning for Holmaneset-prosjektet. 
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 
 
Lars Magnus Günther, pressekontakt Statkraft AS 
E-post: lars.gunther@statkraft.com 
Mobil: +47 912 416 36 

Fortescue Future Industries 
E-post: media@fortescue.com 
Mobil: +61 460 402 231

 

Om Fortescue Future Industries (FFI) 

Fortescue Future Industries (FFI) er et globalt grønt energiselskap som er forpliktet til å produsere grønt hydrogen, som inneholder null karbon, fra 100 prosent fornybare kilder. 

Grønt hydrogen er et karbonfritt drivstoff som, når det brukes, primært produserer vann. Det er en praktisk og gjennomførbar løsning som kan bidra til å revolusjonere måten vi sikrer verden energi, dekarbonisere tungindustrien og skape arbeidsplasser globalt. 
 
FFI leder den grønne industrielle revolusjonen, utvikler teknologiløsninger for industrier som er vanskelige å dekarbonisere, samtidig som de bygger en global portefølje av fornybare grønt hydrogen- og grønn ammoniakkprosjekter. 
 
FFI leder også an i den globale innsatsen for å dekarbonisere vanskelig tilgjengelige sektorer, og utvikler og anskaffer teknologi og energiforsyning for å hjelpe til med å dekarbonisere jernvirksomheten til en av verdens største produsenter av jernmalm innen 2030 (Scope 1 og 2 utslipp) – vårt morselskap Fortescue Metals Group (ASX FMG). 

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 5300 ansatte i 21 land.