Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Endringer i styret

30 nov., 2023

Alexandra Bech Gjørv er valgt som ny styreleder i Statkraft. Lars Røsæg blir nytt styremedlem.

Alexandra Bech Gjørv er konsernsjef i SINTEF og har lang ledererfaring fra Hydro og Equinor. Hun er jurist og har jobbet i flere advokatfirmaer i Norge og USA. Gjørv har vært styreleder og -medlem i en rekke utenlandske og norske industri- og energiselskaper som Hafslund, Eidsiva Energi, Technip, Norske Skog og Schibsted. Gjørv ledet den uavhengige 22. juli-kommisjonen.

Bilde: Terje Trobe / SINTEF
Bilde: Terje Trobe / SINTEF

Lars Røsæg er investeringspartner i investeringsselskapet Salvesen & Thams, har bred erfaring fra topplederstillinger innenfor økonomi og strategi i norske industriselskaper og var inntil nylig viseadministrerende direktør i Yara.

Man with glasses looking into the camera

Alexandra Bech Gjørv etterfølger Thorhild Widvey som etter eget ønske nå trer ut av styret og styreledervervet. De planlagte endringene i ledelsen av styret i Statkraft er fremskyndet i forbindelse med ansettelsen av en etterfølger til Christian Rynning-Tønnesen, som tidligere i høst informerte styret om at han ønsker å slutte som konsernsjef i Statkraft AS etter snart 14 år. Gjørv vil dermed lede styrets arbeid med å ansette en ny konsernsjef.

Nestleder Peter Mellbye trer ut av styret og Ingelise Arntsen er valgt som ny nestleder. Hun leder i dag styrets revisjonsutvalg og har vært styremedlem i Statkraft siden 2017. 

Thorhild Widvey har vært styreleder i Statkraft siden 2016, og Peter Mellbye styremedlem fra samme år. Selskapet har siden 2016 mer enn doblet sin verdi og er i dag et av Norges største selskaper med en verdi på over 300 milliarder kroner. 

- Som ansvarlig for forvaltningen av statens eierskap i Statkraft vil jeg takke Thorhild Widvey og Peter Mellbye for deres betydelige bidrag som styreleder og nestleder i Statkraft over snart 8 år. Statkraft har i disse årene videreutviklet og befestet sin posisjon som en ledende fornybaraktør både i Norge og internasjonalt. Widvey og Mellbye har begge vært sentrale i denne utviklingen, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på vervet som styreleder i Statkraft, som er Europas ledende produsent av fornybar energi. Grønn energi er helt avgjørende for å løse klimautfordringene og å lykkes med energitransformasjonen Norge, Europa og verden er avhengig av. Statkraft har en sterk organisasjon og er godt posisjonert for å fortsette å levere høy verdiskaping og vekst, sier styreleder Alexandra Bech Gjørv i Statkraft AS.

Styret i Statkraft AS består pr 30. november 2023 av:

  • Styreleder: Alexandra Bech Gjørv
  • Nestleder: Ingelise Arntsen
  • Medlem: Mikael Lundin
  • Medlem: Pål Erik Sjåtil
  • Medlem: Marit Salte
  • Medlem: Lars Røsæg
  • Medlem: Marte Lind (ansattvalgt styremedlem)
  • Medlem: Lars Mathisen (ansattvalgt styremedlem)
  • Medlem: Thorbjørn Holøs (ansattvalgt styremedlem)


Styret i Statkraft AS er identisk med styret i Statkraft SF.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon:

Claus Sonberg
Kommunikasjons- og markedsdirektør i Statkraft