Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Bygger Irlands første firetimers batteri

21 sep., 2023

Statkraft skal bygge Irlands første firetimers batterilagringssystem (Bess) i Offaly, sentralt i Irland. Batterilagringssystemet vil ha en kapasitet på 20 MW og lokaliseres ved Statkrafts Cushaling-vindpark på 56 MW som er under bygging. Batterilagringssystemet leveres av Fluence Energy Ireland og skal stå ferdig i løpet av 2024. 

Batterilagringssystemet vil gjøre det mulig å lagre fornybar energi i perioder med lav etterspørsel, for så å levere den på nettet når etterspørselen er høyere. Slik unngår en å måtte redusere produksjonen og gå glipp av verdifull vind. 

Systemet vil også hjelpe systemoperatøren EirGrid med å sikre balansering av nettet ved å levere raske systemtjenester etter hvert som mer uregulerbar kraft kommer i produksjon. Gjennom å levere mer effekt, vil prosjektet dessuten bedre forsyningssikkerheten i Irland.

Batterilagringssystemet er planlagt for å levere 20 MW i inntil fire timer. De fleste systemene som i dag er i drift i Irland har en lagringskapasitet på en halv til to timer. 

Batterilagringsteknologi gir unike fordeler for nettet gjennom å redusere avhengigheten av fossile energikilder, redusere kostnadene for forbrukerne gjennom å maksimere utnyttelsen av fornybar energi i nettet, og gi rask og fleksibel effekt for å stabilisere nettet og dermed forhindre strømbrudd. 

Batteriet i Cushaling vindpark er det tredje batteriet Statkraft utvikler i Irland. De to andre, Kilathmoy (2020) og Kelwin-2 (2021) ligger i Kerry i sørvest, og er også levert av Fluence.