Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft og Fjordkraft forbereder fastpris til næringslivet fra nyttår

10 nov., 2022

Statkraft forbereder tilbud om fastpriskontrakter til strømleverandøren Fjordkraft. Basert på slike kontrakter, er Fjordkraft innstilt på å starte salg av fastprisavtaler til sluttbrukere i bedriftsmarkedet fra begynnelsen av desember, med levering fra 1. januar 2023. Fastprisavtaler til bedrifter vil løpende tilbys til markedsmessige vilkår.

Den russiske invasjonen av Ukraina og de lave russiske gassleveransene til Europa har medført svært høye kraftpriser i hele Europa, inkludert Norge. Som en konsekvens av dette har norske bedrifter hatt historisk høye og varierende strømpriser.  Ved å tilby slike avtaler kan Fjordkraft og Statkraft bidra til å gi større forutsigbarhet for bedriftene.

Statkraft og Fjordkraft bygger på et eksisterende samarbeid for nå å kunne tilby fastprisavtaler til flere bedrifter. Statkraft vil også arbeide for å tilby fastprisavtaler til næringslivet gjennom andre strømleverandører.

Regjeringen bekreftet i statsbudsjettet et kontraktsunntak i grunnrenteskatten for fastprisavtaler, men viktige elementer har trengt avklaring. Dagens avklaringer fra regjeringen om maksimalt påslag er positive og gjør det mulig for strømleverandører å tilby slike avtaler, som forutsettes også å reflekteres i lov og forskrift.

Detaljene i reguleringen av fastprisavtalene er foreløpig ikke gjort kjent for bransjen. For å kunne inngå kontrakter med leverandører i løpet av desember, med oppstart fra 1. januar 2023, må bransjen ha kjennskap til det endelige rammeverket. Statkraft og Fjordkraft forventer at det blir kjent og gjøres så enkelt som mulig.

- Vi gjør nå alt vi kan for å kunne tilby fastprisavtaler til næringslivet via ulike strømleverandører. Vi forventer at det vil være en vesentlig interesse for dette i markedet, sier konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen.

- Alle våre sluttbrukerselskaper tilbyr i dag attraktive avtaler til næringslivet og vi er svært glade for at vi nå kan komplettere våre tilbud med langsiktige fastprisavtaler, i første omgang via Fjordkraft, sier konsernsjef i Elmera Group ASA, Rolf Barmen.

Kontakt