Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft leverer vannkraft fra Svean kraftverk til WACKERs smelteverk i Trøndelag

24 mar., 2022

Statkraft og det tyske kjemiselskapet WACKER har inngått avtaler som sikrer at 40 prosent av kraftforbruket ved smelteverket på Holla dekkes med ren vannkraft framover.

Statkraft skal totalt levere 2,35 TWh med sertifisert norsk vannkraft til WACKERs smelteverk på Holla i Trøndelag i perioden januar 2022 til desember 2027. Av dette vil rundt 525 GWh komme fra vannkraftverket Svean i Nidelven, som del av en grønn kraftsalgsavtale (PPA) mellom partene.

Avtalene er i tråd med WACKERs strategi om å dekke en større andel av kraftforbruket sitt med fornybar kraft. Ved smelteverket på Holla produserer WACKER metallurgisk silisium gjennom en kraftkrevende prosess. Slikt silisium er en av selskapets viktigste råvarer og nødvendig for å produsere silikoner og polysilisium.

- Omlegging til fornybar kraft i produksjonen vår er et viktig element i å nå våre bærekraftmål. Smelteverket på Holla er første steg. På kort og mellomlang sikt har vi til hensikt å utvide vår grønne kraftportefølje med ytterligere avtaler i Norge og Europa, sier WACKER-sjef Christian Hartel.

- Vi er glade for å kunne bidra til at WACKER når sine mål for energibruk og klimagassutslipp, og samtidig bidra til stabilitet for både Statkraft og den kraftkrevende industrien, sier konserndirektør for Marked og IT, Hallvard Granheim.

Statkraft jobber tett med norsk og nordisk industri for å tilby korte og lange kontrakter for prissiking av deres kraftforbruk. Selskapet har de siste årene inngått en rekke kraftavtaler med industriselskaper, der de lengste kontraktene varer ut 2039.

WACKER er et globalt kjemiselskap med 14 400 ansatte og en årlig omsetning på rundt EUR 6,21 milliarder (2021). WACKER har et globalt nettverk av 26 produksjonsanlegg, 23 tekniske kompetansesentre og 52 salgskontorer.

WACKER's Holla site in Norway.
WACKER's smelteverk på Holla i Trøndelag. Foto: WACKER

 

 

Kontakt

Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressetalsperson