Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Solkraft kan raskest gjøre Europa uavhengig av russisk gass

25 okt., 2022

Utbyggingen av solkraft i Europa vokser kraftig som følge av økte fornybarambisjoner og behovet for å redusere avhengigheten av russisk gass. Statkrafts Lavutslippsscenario viser nå at Europa vil få betydelig mer solkraft innen 2030 enn forventet før krigen i Ukraina.

Statkrafts analytikere har for syvende året på rad laget en omfattende analyse av det globale energimarkedet frem mot 2050.

Sammen med vindkraft er solkraft pekt på som den avgjørende fornybarteknologien for å redusere EUs avhengighet av russisk gass samt kutte utslipp. Grunnen er at solkraft er kostnadseffektivt og kan bygges på under to år.  

Den ferske analysen viser en årlig utbygging av solkraft i EU på 45-52 GW frem til 2030. Dette er betydelig høyere enn den årlige forventningen på 33 GW før invasjonen i Ukraina. I rekordåret 2021 ble det installert 26 GW solkraft i EU. Også globalt er solkraft en vinner i energiomstillingen. I Lavutslippscenariet vil solkraft bli verdens største kilde til kraftproduksjon i 2035.

Statkrafts Lavutslippsscenario viser at vi ikke trenger å velge om den skal løse energikrisen eller klimakrisen først. Løsningen på begge krisene er den samme: Mer fornybar energi og mer effektiv bruk av energi. For mange land innebærer overgangen fra fossil til fornybar energi også økt selvforsyning av energi. 
 
− I Lavutslippsscenarioet ser vi at de beste tiltakene for å løse den pågående energikrisen langt på vei er de samme som trengs for å begrense klimakrisen. Større fokus på energisikkerhet og selvforsyning blir på den måten en pådriver for en grønn energiomstilling, sier Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft.

I Lavutslippsscenariet vil fornybar energi utgjøre nesten 80 prosent av verdens totale kraftproduksjon i 2050. Solkraft vil være verdens største energikilde, og produsere mer enn 21 000 TWh. Det tilsvarer nesten 80 prosent av verdens kraftbehov i dag.  

− I et energisystem med mye mer væravhengig fornybar energi, øker behovet for fleksible løsninger som kan bidra til at det alltid er balanse mellom forbruk og produksjon. I Norge vil vannkraftens unike evne til å lagre vann bidra med både kort- og langsiktig fleksibilitet. Vannkraften kan oppgraderes til å få en enda viktigere rolle i det framtidige energisystemet, sier Christian Rynning-Tønnesen. 
     
Statkrafts Lavutslippsscenario er et optimistisk, men likevel realistisk scenario der globale energirelaterte CO2-utslipp reduseres med 60 prosent fra i dag og frem til 2050.  Scenariet er innenfor utslippsnivåer som kan begrense global oppvarming til 2 grader. En enda raskere omstilling vil være nødvendig for å nå 1,5 graders-målet. 

− Energisikkerhet, behov for rimelig energi og klimakrisen tilsier at vi nå bør akselerere den internasjonale energiomstillingen. Elektrifisering basert på fornybar kraft og energieffektivisering er de sentrale pilarene, sier Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft.  

Pressekontakt

Man som smiler
Knut Fjerdingstad
Pressekontakt

Se og last ned Lavutslippsscenario 2022 her