Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Samfunnsansvar: Livgivende vann i Peru

I den søramerikanske republikken Peru bidrar Statkraft til å styrke livsgrunnlaget på landsbygda ved å sikre tilgang på vann og forbedre vanningssystemer på åkrene.

Frank Loli
Frank Loli
Head of Corporate Social Responsibility

Frank Loli er ansvarlig for samfunnsansvar i Statkraft Peru.

Rikelige avlinger av avokado, cherimoya og annen frukt er avgjørende for å opprettholde levebrødet til landsbyboere overalt i det landlige Peru. Men hvis avlingene skal vokse og komme igjen år etter år, er jevn tilførsel av vann avgjørende.

Det høres kanskje enkelt ut, men å sikre god tilgang på de livgivende dråpene kan være en komplisert prosess i et land der mange bygdesamfunn lider under stor mangel på vann.

– Ja, vi trenger å vanne åkrene våre, nikker Enedina Claros Simbrón og viser frem den aromatiske frukten cherimoya som opprinnelig ble dyrket av inkafolket i Peru og Ecuador, men som i våre dager har funnet veien også til andre steder av verden.

Frukten cherimoya
Cherimoya, som gjerne blir brukt som en dessertfrukt, er en ettertraktet salgsvare for fruktdyrkere i Peru. (Foto: Shutterstock) 

52-åringen fra Huácar i Ambo-provinsen i Peru er en av mange hundre landsbyboere som har dratt nytte av Statkrafts innsats for å sikre at bøndene har tilgang til vannressurser i områdene der selskapet har  vannkraftanlegg.

Enedina Claros Simbrón bor i nærheten av Statkrafts Pichupampa-reservoar. For henne og naboene er gode fruktavlinger svært viktige for å få livet til å gå rundt. Nøkkelen er en jevn tilførsel av vann til jordområdene der frukten blir dyrket.

I landsbyene Cahua, Tongos, Quintay og Huácar er Statkraft aktivt engasjert i det viktige samfunnsarbeidet som handler om vanntilførsel. To av de ni vannkraftanleggene til Statkraft Peru ligger her.

Ute på fruktmarken
Sted; Quintay, Peru
Foto: Statkraft Peru

Fruktdyrkerne rundt Statkrafts vannkraftanlegg i Quintay satte pris på selskapets bidrag til å bringe vann frem til fruktmarkene, bekrefter Bety Luis (midt på bildet), koordinator for samfunnskontakt i Statkraft Peru.

Vann – en verdifull innsatsvare

Uansett hvor i verden Statkraft opererer, er selskapet styrt av sterke bærekraftprinsipper med mål om at lokalsamfunn skal oppleve å få sitt livsgrunnlag bedret som følge av Statkrafts tilstedeværelse.

I Peru kartla selskapet hva som var de mest presserende utfordringene for bygdesamfunnene og identifiserte hvilke ressurser og hvilken kompetanse selskapet kunne bidra med for å bøte på problemene.

Det ble raskt klart at det dreide seg om bedre irrigasjon og tilgang på en vannressurs som fruktbøndene opplevde som svært begrenset.

– Historisk sett har landsbyene rundt våre anlegg lidd under dårlige og ineffektive vanningssystemer som har gjort det vanskelig å føre tilstrekkelig med vann frem til de lokale fruktåkrene. På toppen av det hele har klimaendringer gjort vann til en mer verdifull innsatsvare, og tap av vann kan være kritisk. Denne kombinasjonen har resultert i at et begrenset areal er brukt til landbruksformål i disse samfunnene, noe som så igjen har gitt lave inntektsnivåer for innbyggerne, forklarer Frank Loli, ansvarlig for samfunnsansvar i Statkraft Peru.

I 2018 satt Statkraft i gang et prosjekt for å installere moderne infrastruktur for irrigasjon i fire distrikter der selskapet opererer. Høsten 2021 pågikk fortsatt arbeidet med å sette alle vanningssystemene i gang, men målet var å bli ferdig innen utgangen av året. I områdene der irrigasjonsanleggene er kommet i gang, er det allerede gode resultater gjennom bedre avlinger.

Grøftegraving
Sted: Quintay, Peru
Foto: Statkraft Peru

Flittige hender hjalp til med å grave grøfter for vannrør til irrigasjon av områder med frukttrær i Quintai i nærheten av et av Statkrafts vannkraftanlegg i Peru.

Riktig vanning, større avlinger

– I Tongos-samfunnet ser vi at utbedringene av transportsystemet for vann har økt irrigasjonseffektiviteten fra 30 til 90 prosent. Det betyr at mye mindre vann enn tidligere går tapt på veien frem til avlingene, sier Loli.

I Tongos fullførte Statkraft i 2018-2019 det første byggetrinnet for vanningsanlegg på et areal på 20 hektar, og et nærliggende område på ytterligere 10 hektar skal kobles til.

I Quintay har Statkraft bygget et 700 kubikkmeter stort geomembranreservoar for å sikre jevn dryppvanning til lokale avlinger av avokado.

I Huácar tok Statkraft på seg ansvaret med å forbedre en eksisterende vanningskanal og dens inntak. Anlegget skal gi vanntilførsel til et landområde på 60 hektar.

I Cahua er et dryppvanningssystem i et tidlig utviklingsstadium og dekker foreløpig et jordbruksarel på rundt fire hektar.

Overalt har tilførselen av vann gitt bedre fruktavlinger. Men det handler ikke bare om rikelige mengder vann, vel så viktig er riktige mengder vann. Og det handler om at vann ikke går tapt eller blir sløst bort.

Håndhilsing
Da Bety Luis, koordinator for samfunnskontakt i Statkraft Peru, kom på besøk i Quintay, var fruktdyrkeren Martin Calero raskt fremme med å strekke ut hånden. (Foto: Statkraft Peru)

Viktige samfunnstiltak

Ved å introdusere og støtte bruken av vannbesparende teknologier og kontrollert irrigasjon håper Statkraft å bidra til å styrke levebrødet for hundrevis av husstander.

Enedina Claros Simbrón representerer en av disse husholdningene, og hun har allerede sett hvordan en mer effektiv vannforsyning gjør en forskjell.

– Nå er det til og med overskuddsvann til nye landområder der vi kan vanne våre trær med avokado, cherimoya og fersken. Nå har vi nok varer å selge på markedene i Lima!

Vann er dermed ikke bare livseliksiren, det er også kilden til en lysere fremtid for mange beboere i de landlige samfunnene rundt Statkrafts mange vannkraftanlegg i Peru.

– Gjennom denne formen for samfunnsinnsats bidrar vi til bedre kvalitet og størrelse på avlingene og økte inntekter for fruktdyrkerne i lokalsamfunnene i våre nærområder, konstaterer Frank Loli.

 • Grøftegraving for vannrør
  Foto: Statkraft Peru

  Grøftegraving for å legge vannrør frem til markene med frukttrær i Tongos – i nærområdet til et av Statkrafts vannkraftanlegg.

 • Grøftegraving for vannrør
  Foto: Statkraft Peru

  Grøftegraving for å legge vannrør frem til markene med frukttrær i Tongos – i nærområdet til et av Statkrafts vannkraftanlegg.

 • Grøftegraving for vannrør
  Foto: Statkraft Peru

  Grøftegraving for å legge vannrør frem til markene med frukttrær i Tongos – i nærområdet til et av Statkrafts vannkraftanlegg.

 • Grøftegraving for vannrør
  Foto: Statkraft Peru

  Grøftegraving for å legge vannrør frem til markene med frukttrær i Tongos – i nærområdet til et av Statkrafts vannkraftanlegg.

 • Grøftegraving for vannrør
  Foto: Statkraft Peru

  Grøftegraving for å legge vannrør frem til markene med frukttrær i Tongos – i nærområdet til et av Statkrafts vannkraftanlegg.

Å operere på en ansvarlig måte

Statkrafts forpliktelse til ansvarlig forretningsatferd er slått fast i selskapets etiske retningslinjer. Selskapet og dets medarbeidere streber etter å leve opp til visjonen om "å tilføre verdi til lokalsamfunnene der vi opererer".

Å skape delte verdier med lokalsamfunnene der Statkraft har virksomheter, er en vinn-vinn-strategi som gavner både selskapet, dets produksjonsanlegg og de nærliggende lokalsamfunnene.

Engasjementet for samfunnsansvar er godt representert gjennom arbeidet som gjøres til beste for bygdesamfunnene i Cahua, Tongos, Quintay og Huácar i Peru, mener Orlando San Martin, seniorrådgiver i bærekraft og miljø i Statkrafts hovedkvarter i Oslo.

– Ved å forbedre vanningssystemene i vannknappe områder i nærheten av kraftverkene våre bidrar vi til bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser, samtidig som vi fremmer lokal økonomisk vekst, skaper arbeidsmuligheter for menn og kvinner, støtter entreprenørskap og innovasjon og styrker lokalsamfunnenes teknologiske kapasitet og evne til å bevege seg mot mer bærekraftige produksjonsmønstre, sier han.

– Foruten at vi støtter lokalsamfunnene gjennom slike initiativ, bidrar vi også til den globale utviklingsagendaen, representert av FNs bærekraftsmål. I tilfellet med vår samfunnsvirksomhet i Peru dreier det seg om bidrag til SDG 8 om "Anstendig arbeid og økonomisk vekst" og SDG 12 om "Ansvarlig forbruk og produksjon", påpeker San Martin.

Kartutsnitt av Peru
Foto: Shutterstock

Fakta om Peru

 • Befolkning: 33 millioner

 • Hovedstad: Lima

 • Styresett: Republikk

 • President: Pedro Castillo

 • Språk: Spansk og ulike urfolkspråk

Statkraft i Peru

Statkraft har ni vannkraftverk i seks regioner i Peru. Anleggene har en samlet effekt på 450 MW og produserer årlig rundt 2.500 GWh, nok til å forsyne mer enn 1,8 millioner peruanske husstander med 100 prosent fornybar kraft.

I 2003 kjøpte SN Power selskapet Cahua som drev vannkraftverkene Cahua, Pariac, Gallito Ciego og Arcata i Peru. Fem år senere fusjonerte Cahua med selskapet Electroandes som drev de fire vannkraftverkene Malpaso, Yaupi, Pachachaca og La Oroya.

SN Power var den gang eid av Statkraft og den norske stats investeringsfond for utviklingsland, Norfund. I 2017 overtok Norfund hele eierandelen i SN Power i en byttehandel der Statkraft fikk SN Powers kraftverk i Peru, Brasil, Chile og India, samt en kontantsum.

Elvekraftverket Cheves i høylandet ved hovedstaden Lima er det første som er utviklet og bygget av Statkraft Peru fra grunnen av. Anlegget kom i drift i 2015.

I områdene i Peru der Statkraft har kraftanlegg, har selskapets prosjekter for samfunnsansvar gitt bidrag til 53 lokalsamfunn og mer enn 30.000 mottakere.

Drikkevann
Foto: Statkraft
Orlando San Martin
"Engasjementet for samfunnsansvar er godt representert gjennom arbeidet som gjøres til beste for bygdesamfunnene i Cahua, Tongos, Quintay og Huácar i Peru."
Orlando San Martin
Senior Advisor, Environmental & Sustainability Management, Statkraft
Solnedgang
Foto: Statkraft

Bærekraft og samfunnsansvar

Statkrafts ambisjon er å bidra til en mer bærekraftig fremtid ved å levere fornybar energi til næringsliv, virksomheter, lokalsamfunn og hjem rundt om i verden. En viktig del av arbeidet for bærekraft er tiltak for samfunnsutvikling i landene der selskapet har virksomheter.

Lær mer om bærekraft og samfunnsansvar

Del denne artikkelen