Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Industri-Norge slår seg sammen med StartupLab i storsatning på ren energiteknologi

02 sep., 2021

I dag lanseres det nasjonale industriprogrammet StartupLab Energy. Initiativet etableres gjennom et samarbeid mellom StartupLab og flere veletablerte nærings- og industriaktører, derav DNB, DNV, Equinor, Statkraft og Skanska.

Målsettingen med programmet er å skape flere vekstkraftige teknologiselskap med globale ambisjoner som bidrar til løsninger på fremtidens energi- og klimautfordringer.

Det internasjonale energibyrået (IEA) la nylig fram et veikart for å nå globalt nullutslipp innen 2050. Rapporten viser at det er teknisk mulig å nå målet, og inneholder en konkret plan med mer enn 400 milepæler. IEA understreker samtidig at at det er et stort behov for utvikling av ny teknologi og nye løsninger som i dag er uprøvd eller ikke kommersielt tilgjengelig.

Industriprogrammet StartupLab Energy etableres som et nasjonalt program som skal koble energirelaterte oppstartsselskaper over hele Norge med øvrig næringsliv, industri, FoU-miljøer, klynger, investorer, og andre interessenter. Initiativet skal fasilitere koblinger, møteplasser, piloteringer, nye kunde- og leverandørforhold, investeringer, og internasjonalisering. Målsetningen er å bidra til at det skapes flere norske vekstbedrifter og underleverandører i nye verdikjeder innen energitransformasjon og ren energiteknologi.

- Vi opplever en kraftig vekst av oppstartselskaper innenfor ren energi og energiteknologi, kombinert med at myndigheter og investorer verden over styrker deres fokus mot grønnere løsninger. Disse nye selskapene kan spille en viktig rolle i etablering av nye verdikjeder og bli en bærebjelke i en ny underleverandørindustri. Potensielt kan slike selskaper bli til et nytt Kahoot! eller Spotify innenfor energi og klima. Ved å legge til rette for tett samarbeid mellom startups og etablert næringsliv tror vi denne satsingen vil bidra til å skape flere norske vekstbedrifter med globale ambisjoner og nye grønne arbeidsplasser i fremtiden, sier administrerende direktør Per Einar Dybvik, i StartupLab.

- Å løse klimautfordringene krever samarbeid på tvers av teknologi, industri og politikk. Det må legges til rette for at etablerte og nystartede selskaper samarbeider for å skape de beste løsningene. Statkraft er det største fornybarselskapet i Europa, og vi ser frem til å bidra med både kompetanse og ideer i StartupLab Energy, sier Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

 

Les mer om StartupLab Energy her

 

Kontaktperson:

Lars Flesland

lars@startuplab.no

+47 484 94 275