Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft satser på datasenter sammen med Ringerikskraft

24 jun., 2020

Gjennom Oslo Datacenter Location har Ringerikskraft jobbet aktivt med å markedsføre og tilrettelegge for etablering av ny industri i regionen.

- Grunneiere og Ringerike kommune har sammen med Ringerikskraft jobbet for å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og verdiskapning i Ringerike. Aktører innen kraftkrevende industri, som blant annet store datasenter, søker stadig nye områder å etablere seg på i Europa, og Ringerike er et spesielt godt egnet sted, sier ansvarlig for satsingen i Ringerikskraft, Pelle Gangeskar.

Tirsdag 23. juni ble en samarbeidsavtale mellom Ringerikskraft og Statkraft signert. Avtalen skal forsterke satsingen på Ringerike ytterligere.

Ole Sunnset (Adm. dir Ringerikskraft), Birgitte Ringstad Vartdal (Konserndirektør Statkraft), landeiere Anne Bang Lyngdahl, Olav Aasen og Rolf Jarle Aaberg, og Atle Haga (VP Statkraft)
Fra høyre: Ole Sunnset (konsernsjef Ringerikskraft), Birgitte Ringstad Vartdal (konserndirektør Statkraft), landeiere Anne Bang Lyngdahl, Olav Aasen og Rolf Jarle Aaberg, og Atle Haga (VP Statkraft)

- Både Oslo Datacenter Location og Statkraft har jobbet aktivt både nasjonalt og internasjonalt for å markedsføre gode områder for etablering av industri i Norge. Vi ser syngerier i å samarbeide om dette arbeidet, og er svært fornøyd med at vi med denne avtalen skal jobbe sammen om å presentere industriområdene på Ringerike. På Follummoen er det store arealer regulert for industri, med god kapasitet og stabil strømforsyning, sier Gangeskar.

Datasenter 3.jpg

- Statkraft har i 125 år arbeidet med å legge til rette for ny industri, sier ansvarlig for Statkraft sin satsing på datasenter, Atle Haga. Store data senter er en av verdens raskest voksende industrier, og vi har derfor hatt et spesielt fokus på denne industrien. Den pågående pandemien har medført økt etterspørsel etter digitale løsninger, og har med tydelighet vist nytteverdien av datasentre som hjørnestener i infrastrukturen til fremtidens digitale samfunn. Vi ser frem til å arbeide videre sammen med grunneierne og Ringerikskraft med å utvikle prosjektet på Hønefoss, og markedsføre dette internasjonalt overfor potensielle datasenter- og annen kraftkrevende industri, avslutter Haga.

Stort behov for å lagre data

Samfunnet blir i stadig økende grad digitalt drevet og datamengden er i eksplosiv vekst. All data må lagres et sted, og det er derfor det er behov for store datasenter. På lik linje med annen industri er datasenter kraftkrevende og har svært store krav til oppetid. Statkrafts mål for satsingen er å ta den fornybare kraften vår i bruk til industri i Norge, og på Ringerike ser vi at vi har god tilgang på kraft og godt egnede områder til industriutvikling som vil bidra til vekst, arbeidsplasser og verdiskapning lokalt.

- Vi har flere gode, lokale kompetansemiljøer som er med på å løfte satsingen ytterligere. Blant annet et stort samarbeidsprosjekt med lokale næringsaktører som ser på hvordan man kan utnytte varme som genereres fra industrien til annet formål. Som eksempel utnytter den lokale vedprodusenten Varma overskuddsvarmen fra eksisterende datasenter til å tørke veden raskt, forteller Gangeskar.

Flere hundre millioner i lokale ringvirkninger

Det er tett dialog med flere store aktører og vi ser frem til beslutningsløpene som skal tas nå fremover. Lykkes vi med store etableringer på Ringerike vil det bety arbeidsplasser og flere mulige oppdrag for underleverandører. Til nå har datasentervirksomhet hatt ringvirkninger på flere hundre millioner for Ringerikssamfunnet, og vi har opparbeidet mye erfaring som er nyttig ved nye etableringer.

Kontakt

Mann som smiler
Geir Fuglseth
Pressekontakt