Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Flere kraftkabler støtter et fornybart kraftsystem

11 mar., 2020

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen har et innlegg på trykk i Stavanger Aftenblad, med tittelen "Flere kraftkabler støtter et fornybart kraftsystem". Teksten finner du her:

christian statkraft ceo.jpg

I Europa foregår det nå storstilt utbygging av fornybar energi. Det er gode nyheter, for når vi skal kutte klimagassutslipp ved å elektrifisere sektor etter sektor i samfunnet, er rikelig tilgang til fornybar strøm avgjørende.

Et illustrerende eksempel på denne utbyggingen er Storbritannia. Britene er nå størst i verden på havvindkraft og planlegger en voldsom økning de neste ti årene. Men vindkraft har en ulempe: Den produserer strøm bare når vinden blåser. For å sikre at det alltid er nok strøm i nettet må man derfor ha balansekraft – kraft som raskt kan slås på når vinden stilner. Dette krever et sterkt innenlandsk kraftnett og flere kraftforbindelser til andre land.

Dette poenget er viktig i diskusjonen om den planlagte NorthConnect-kabelen mellom Norge og Skottland. Mer balansekraft fra Norge kan bidra til økt fornybarandel i andre land, både når det gjelder havvind og landbasert vindkraft. Dette er viktig i omstillingen fra olje og gass til en mer fornybar framtid.

Kraftkabler kan brukes til å eksportere eller importere strøm, avhengig av om et land produserer mer eller mindre enn landet forbruker selv. Slike kabler gjør at britene kan importere vannkraft fra Norge de dagene det er lite vind og høye kraftpriser hos dem og selge kraft til Norge på dager med mye vind og lave kraftpriser der. Norge kan selge dyr og kjøpe billig kraft, og utvekslingen vil gi god samfunnsmessig lønnsomhet.

NVE har beregnet at gjennomsnittlig kraftpris i Norge vil øke med 1-3 øre/kWh, men på grunn av all den fornybare kraften som bygges ut vil kraftprisene være relativt lave i utgangspunktet. Dersom man ønsker å hindre en prisøkning for norske forbrukere, kan et godt alternativ være å redusere elavgiften som har økt over en lenger periode.

Norge bør si ja til NorthConnect fordi det er samfunnsmessig lønnsomt og for å bidra til mere fornybar energi i Storbritannia.

Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft.