Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vil sikre hydrogen til hurtigbåter og andre kystfartøy

04 jun., 2020

Statkraft, TrønderEnergi og Hyon har inngått et samarbeid med sikte på å etablere en verdikjede som kan levere trykksatt hydrogen til hurtigbåter og andre kystfartøy.

I slutten av mai presenterte Ocean Hyway Cluster en studie som viser et betydelig potensial for hydrogenbruk innen den maritime sektoren i Norge fram mot 2030.

Trykksatt hydrogen, produsert fra fornybar energi vil være en god løsning for mange fartøygrupper, inkludert hurtigbåter. Teknologien vil gi en kostnadseffektiv og enklere løsning for flåter av ulike fartøy i nisjen mellom batteri og flytende hydrogen.

Hyon Hydrogenbåt

Sammenlignet med batterier gir komprimert hydrogen vesentlig raskere bunkring, større energitetthet og lavere totalvekt. Takket være kontinuerlig, jevnt fordelt produksjon vil det også resultere i et lavere effektbehov i havnene. Mye av de nødvendige løsningene knyttet til bunkring av trykksatt hydrogen og trykktanker finnes allerede, og må kun testes og godkjennes for maritim bruk.

Videre kan grønt, trykksatt hydrogen produseres lokalt og teknologien gjør det mulig å utvide kapasiteten i takt med behovet. Det gir lavere kostnader knyttet til både infrastruktur, produksjonsanlegg og lokal distribusjon enn for flytende hydrogen. Trykksatt hydrogen er dessuten mindre energikrevende og har en lavere energikostnad enn flytende hydrogen.

Ved desentralisert hydrogenproduksjon skapes grunnlag for tilknyttet lokal aktivitet langs kysten. Fra elektrolyseanlegget kommer hydrogen, men også oksygen som kan benyttes til havbruk. Et elektrolyseanlegg gir også varme som kan benyttes lokalt.

På en rekke av de aktuelle stedene vil det også være mulig å kombinere hydrogenleveranser til maritim sektor og andre brukere for eksempel innenfor tungtransport, mot flåtekjøretøyer som busser, tog mm.

Statkraft, TrønderEnergi og Hyon har derfor inngått et samarbeid for å lansere komprimert hydrogen som et godt alternativ for fartøy og tunge kjøretøy. Partene vil jobbe med andre aktører i verdikjeden for å kunne tilby komplette løsninger i de anbudsprosessene som startes opp av fylkeskommunene nå i 2020 og framover.

HYON er et joint venture-selskap eid av Nel ASA, Hexagon Composites ASA og PowerCell Sweden AB.

Kontakt

Mer om hydrogen

  • Statkraft utreder hydrogentog i Sverige

    Statkraft og det svenske gods- og transportselskapet Inlandsbanan har inngått en intensjonsavtale om i fellesskap gjennomføre et pilotprosjekt for å undersøke hydrogendrevet godstrafikk i Sverige i løpet av 2020 - 2021. Satsingen kan muliggjøre en karbonfri godstransport med tog gjennom halve Sverige.

    Les mer