Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft selger 40 prosent av havvindparken Sheringham Shoal

15 des., 2017

Statkraft har inngått en avtale om å selge sin eierandel i Sheringham Shoal Offshore Wind Farm til den britiske fondsforvalteren Equitix. Avtalen er i tråd med Statkrafts strategi om selge seg ut av offshore vindkraft.

Havvindparken Sheringham Shoal (317 MW) ligger utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia og har vært i drift siden oktober 2012. Statkraft har vært medeier siden investeringsbeslutningen ble tatt i 2009. Vindparken eies av Statoil (40 prosent), et havvindfond forvaltet av Green Investment Group Management Limited (20 prosent) og Statkraft (40 prosent).

Statkraft har i dag inngått en avtale om å selge sin eierandel i havvindparken Sheringham Shoal til den britiske fondsforvalteren Equitix for 558 millioner britiske pund. Avtalen er i tråd med Statkrafts strategi om å selge seg ut av offshore vindkraft og er ventet gjennomført i løpet av fjerde kvartal i 2017.

Vellykket vindkraftsatsing til havs
Statkraft har spilt en betydningsfull rolle i den britiske havvindsektoren helt siden selskapet gikk inn i dette markedet i 2009. Selskapet har blant annet vært ledende i bransjens arbeid for å redusere kostnadene i fremtidige havvindprosjekter, og har bidratt til å få frem innovative løsninger innenfor drift og vedlikehold.

Etter salget av Sheringham Shoal er Statkrafts eneste investering i havvindkraft en eierandel på 30 prosent i Dudgeon Offshore Wind Farm. Beslutningen om å trekke Statkraft ut av offshore vindkraft er en strategisk prioritering på grunn av selskapets finansielle situasjon. Fremover prioriterer selskapet vekst innenfor fornybarteknologier som vannkraft, vindkraft på land, solenergi, fjernvarme og andre nye teknologier.

Historikk

  • Apr 2009: Statkraft kjøper 50% av prosjektet fra Statoil (50%) samtidig som investeringbeslutningen fattes
  • Sep 2012: Sheringham Shoal blir offisielt åpnet av HKH Kronprins Haakon
  • Jan  2014: Statkraft blir operatør og ansvarlig for drift og vedlikehold av vindparken
  • Nov 2014: Statoil og Statkraft selger 10% hver til UK Green Investment Bank
  • Apr 2017: Statkraft overfører operatøransvaret til Statoil
  • Des 2017: Statkraft selger sin eierandel på 40% til Equitix