Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft og datasentre

20 okt., 2017

Det har de siste dagene vært artikler i flere aviser om Statkrafts arbeid med å tiltrekke store datasentre til Norge. Det blir reagert på at vi har valgt å konsentrere oss om prosjekter som ikke er lokalisert i Nord-Norge.

Verden er i rask endring. Vi er i ferd med å tre inn i den digitale fremtiden hvor blant annet utviklingen av datasentre er sentral. Store datasentre er verdens raskest voksende kraftintensive industri. I motsetning til våre naboland har Norge foreløpig ikke klart å tiltrekke seg denne delen av datasenterindustrien, til tross for at vi har en unik fornybar kraftproduksjon å tilby. 

Det handler altså om mye mer enn kraft. Statkraft har derfor kartlagt hvordan vi kan være konkurransedyktig neste gang en internasjonal aktør skal etablere et nytt senter. Dette arbeidet er gjort i nært samarbeid med flere bransjeaktører, deriblant Innovasjon Norge og Energi Norge.

Statkraft er nå helt i startgropa med å utvikle attraktive muligheter gjennom å utvikle og selge tomter klare for bygging av de største datasentrene. Statkraft selv skal ikke bygge eller drifte slike anlegg. Statkraft kan heller ikke avgjøre hvor kundene velger å lokalisere seg. Det er det kunden som bestemmer.

Kunden evaluerer bestandig hvert prosjekt opp mot de kriteriene selskapet selv har satt. Dette må Statkraft og andre utviklere forholde seg til. I vårt valg av tomter har vi vurdert hele Norge. At vi har valgt å begynne i Vestfold og Telemark skyldes en rekke forhold der nødvendig fiberkapasitet var det viktigste.

Vi ønsker å sette Norge på kartet og åpne for muligheter i hele landet. Vår ambisjon er å få til en første, toneangivende investering som også kan bli førende for andre prosjekter. Statkraft har hele tiden vært åpen om prosessen og hvordan vi arbeider. Beslutningene fatter vi alltid på et forretningsmessig grunnlag.

Vi stiller med glede opp i møter for både å forklare og diskutere vårt arbeide, og de unike mulighetene som denne industrien gir i et stadig mer digitaliserte samfunn.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Pressetalsmann Knut Fjerdingstad
Telefon: +47 901 86 310
E-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com