Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkrafts Lavutslippsscenario

17 aug., 2016

Under Arendalsuka presenterte Statkraft for første gang sitt globale lavutslippsscenario.

Statkrafts Lavutslippsscenario ser på global energimiks og utslipp av klimagasser i fremtiden. Et premiss for rapporten er at de internasjonale teknologitrendene vi nå ser, fortsetter å vinne momentum og at klimapolitikken forsterkes.

Lavutslippsscenariet illustrerer et optimistisk, men likevel realistisk fremtidsbilde for teknologiutvikling og klimagassutslipp fra energisektoren.

For å treffe best mulige beslutninger overvåker og analyserer Statkraft kontinuerlig globale og regionale drivkrefter i energimarkedene. Vi er nå trolig i en overgangsfase for verdens energisystemer. For bedre å fange inn usikkerheten lager Statkraft flere scenarier.

Lavutslippsscenariet bygger på Statkrafts egne landanalyser og dybdestudier av flere eksterne kilder. Dette scenariet er ett av flere Statkraft bygger sine investeringsbeslutninger på.

Statkrafts Lavutslippsscenario ble presentert som en del av Arendalsuka på et seminar som fant sted på Clarion Hotel Tyholmen 17. august 2016.