Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Overskuddsvarme blir fjernvarme

13 okt., 2016

Statkraft har inngått avtale med Rockwool om leveranse av 7,5 GWh. Overskuddsvarme fra Rockwools fabrikker i Trondheim og Moss skal benyttes i fjernvarmenettet i de to byene.

 

- Statkraft Varme har en klar ambisjon om en miljøvennlig vekst og utvikling. Disse to avtalene vil være et viktig bidrag til dette, sier direktør for fjernvarme Statkraft Bjørn Hølaas. Overskuddsvarmen vil erstatte bruk av fossil energi og gass i egen varmeproduksjon, fortsetter han.

Avtalene bidrar til økt utnyttelse av regionale, fornybare energiressurser. Årlig avtalt leveranse i Trondheim er ca 3,5 GWh og for Moss er årlig leveranse 4 GWh, med potensiale for økt uttak på sikt. Dagens leveranse tilsvarer oppvarming av ca 500 boliger. Oppstart av leveransene er planlagt i løpet av første kvartal neste år.

Bellona og Norsk fjernvarme er positive og ønsker samarbeidet velkommen
- Samarbeidet mellom Statkraft og Rockwool viser at det er viktig at aktører i markedet møtes og tenker på tvers av egen virksomhet når vi i felleskap skal finne fornuftige løsninger på vei mot lavutslippssamfunnet, sier fagsjef Hallstein Havåg fra Bellona.

- Vi synes dette er et strålende samarbeid som understreker selve grunnidéen med fjernvarme – nemlig å ta vare på ressurser som ellers går til spille. Samarbeidet i Moss og Trondheim er lokal ressurseffektivitet i praksis og noe mange andre bør lære av, sier Trygve Mellvang-Berg, kommunikasjonssjef i Norsk Fjernvarme.