Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Endringer i Statkrafts ledelse

04 feb., 2016

Irene Egset trer inn i konsernledelsen i Statkraft med ansvar for konsernstaber. Hun overtar etter Steinar Bysveen, som blir ny konserndirektør for Vindkraft, teknologier og strategi.

 

Nåværende leder for forretningsområdet Vindkraft og teknologier, Jon Brandsar, går ut av konsernledelsen, men fortsetter som rådgiver for konsernsjefen.

– Jon Brandsar har sittet i toppledelsen i Statkraft siden 2003, og har spilt en helt sentral rolle i utviklingen av konsernet. Hans erfaring og kompetanse vil være meget nyttig i tiden som kommer, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Konsernledelsen i Statkraft får nå denne sammensetningen:

Konsernsjef (CEO), Christian Rynning-Tønnesen
Finansdirektør (CFO), Hallvard Granheim
Konserndirektør for Konsernstaber, Irene Egset
Konserndirektør for Kraftproduksjon, Hilde Bakken
Konserndirektør for Vindkraft, teknologier og strategi, Steinar Bysveen
Konserndirektør for Markedsoperasjoner og IT, Jürgen Tzschoppe
Konserndirektør for Internasjonal vannkraft, Asbjørn Grundt

Irene Egset kommer fra stillingen som direktør for finansiell rapportering og har tidligere vært finansdirektør i forretningsområdet Vindkraft og teknologier. Hun kom til Statkraft i 2008 fra elektrobransjen og har tidligere jobbet blant annet som seniorrådgiver i Statoil.

– Jeg er svært fornøyd med utnevnelsene. Irene Egset har lang fartstid fra ulike lederstillinger innen finans og økonomi. Som konserndirektør for stabene skal hun lede nøkkelfunksjoner i en tid med store utfordringer og muligheter for selskapet. Steinar Bysveen har hatt en viktig rolle i konsernledelsen gjennom mange år og overtar nå oppgaven med å lede et av de sentrale forretningsområdene, sier Christian Rynning-Tønnesen.

Endringene gjelder fra 4. februar 2016.