Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Botnedalsdammen i Tokke kommune forsterkes

29 sep., 2016

Statkraft investerer 70 millioner kroner i Botnedalsdammen og sperredammen i Kilerova for å sikre dammene mot kraftigere og hyppigere ekstremvær.

Botnedalsdammen ble bygget i siste del av 1960-tallet. Som følge av forskriftene som kom fra NVE i 2010, blir dammen nå oppgradert.

- Dette gjør vi for at dammen skal tilfredsstille gjeldende damforskriftene fra NVE. Endringer i klimaet gjør at vi har kraftigere og mer nedbør nå enn tidligere, og i fremtiden vil det øke ytterligere. Klimaet blir dermed en faktor vi må ta hensyn til i enda større grad enn i dag. NVE har beregnet hvilke trygghetsmarginer som skal være gjeldende, forklarer prosjektleder Tor Helge Midtbø.

Hever kjernen

Selve kjernen på dammene blir om lag 0,5 meter høyere enn i dag og veibanen heves med omtrent 1,70 meter. Hittil har det gått med mye masse til hevingen av damkjernen og plastringen av kronen på nedstrøms side av dammen.

- Så langt snakker vi om godt og vel ti tusen kubikkmeter med plastringsstein og i overkant av førti tusen kubikkmeter støttefylling som er bygget inn, forteller Midtbø.

Arbeidet med å forsterke Botnedalsdammen og sperredammen i Kilerova startet i fjor høst.

Ferdig høsten 2017

Oppgraderingen av dammene skal være ferdig høsten 2017. Arbeidet tar trolig en pause i den kaldeste delen av vinteren.

Botnedalsdammen demmer opp Botnedalsvatn som har utløp mot sør gjennom Frolandsåi. De viktigste tilløpselvene er Vendalsåi og Hovundåi.

Dammen er en del av Tokke-Vinje-reguleringen, som består av åtte kraftverk med samlet årlig snittproduksjon på 4,5 TWh. Kraftverkene utnytter tilsiget til vassdrag som i hovedsak ligger i kommunene Tokke og Vinje.