Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Hurra for Hitra!

12 sep., 2016

Hitra vindpark har vært en driftssikker, stabil produsent av fornybar energi de 10 årene den har vært i drift. Denne helgen inviterer Statkraft til åpen dag og bursdagsfeiring i vindparken på Eldsfjellet på Hitra.

Hitra vindpark (55 MW) var den største vindparken i Norge da den ble åpnet av daværende nærings- og handelsminister Børge Brende en vakker høstdag i 2004. I dag er vindparken Norges femte største, og den femte største av alle Statkrafts vindparker på land.

Vindparken på Hitra har ikke fått brøkdelen av oppmerksomheten og kjendisstatusen som er blitt naboøyas Smøla vindpark til del. Det er kanskje litt urettferdig, mener Stian Andersen, "asset manager" i Statkraft for de norske vindparkene.

– Hitra vindpark har aldri skapt store overskrifter, men er en driftssikker, stabil produsent av fornybar energi. Derfor er vi veldig stolte av Hitra vindpark. 10 års drift har vist at vindparken er hensiktsmessig plassert, ble grundig planlagt og er godt drevet av enheten Power Generation i Statkraft, sier Andersen.

Leverer som forventet

Forventet, gjennomsnittlig årsproduksjon i Hitra vindpark er ca 138 GWh. Så langt, i de første ni hele driftsårene, er det i gjennomsnitt produsert drøyt 137 GWh årlig. Variasjonene er imidlertid større fra år til år. Størst produksjon hadde Hitra vindpark i 2007, med 157 GWh. Minst produksjon hadde Hitra vindpark i 2010, med 116 GWh.

I Hitra vindpark blåser det oftest fra vest og sørvest. Vindretning og topografi gjør at produksjon varierer fra turbin til turbin. Turbin 24 er den mestproduserende turbinen i vindparken, og har derfor fått kjælenavnet "Gullhøna" av driftsmedarbeiderne i vindparken. Den produserer til tider over 20 prosent mer enn gjennomsnittet av turbinene i vindparken.

Ingen store overraskelser

I forbindelse med søknaden om å utvide Hitra vindpark, ble det gjennomført flere undersøkelser av hvilke konsekvenser den eksisterende vindparken har hatt på landskap, miljø, friluftsliv og verdiskapning. Virkningene var i det store og hele som forventet og forutsett i konsekvensutredningene som ble utarbeidet i forbindelse med konsesjonssøknaden. Disse funnene ble offentliggjort i 2010.

Lørdag 30. august er alle naboer av tiårsjubilanten invitert til åpen dag i vindparken, med underholdning, servering og konkurranser.