Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Norges Røde Kors, Røde Halvmåne og Statkraft innleder felles hjelpeprosjekt

26 nov., 2014

Norges Røde Kors, Statkraft og Tyrkisk Røde Halvmåne ble igår enige om et unikt samarbeid blant syriske flyktninger i de tyrkiske grenseområdene mot Syria.

Hensikten med samarbeidet er å bidra inn i Tyrkisk Røde Halvmåne sine mobile kjøkken, som gir varme måltider til tusenvis av syriske flyktninger.

-Den humanitære krisen i Syria har store konsekvenser også for grenseområdene i Tyrkia. Som sentral næringslivsaktør i Tyrkia er det viktig for Statkraft å bidra til å avhjelpe denne situasjonen. Vi har svært god erfaring med vårt samarbeid med Røde Kors så langt og vil i tiden fremover forsterke dette, også gjennom Røde Halvmåne, sier kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland.

Samarbeidet er gjort mulig med økonomisk bidrag fra Statkraft, basert på Statkrafts samarbeidsavtale med Røde Kors. Sven Mollekleiv, president i Røde Kors, forteller at samarbeidet med Statkraft er svært viktig.

- Situasjonen i Syria er den største humanitære utfordringen i verden siden 2. verdenskrig. Nabolandene rammes også hardt. Nabolandene gjør en uvurderlig innsats og trenger hjelp. Tyrkiske Røde Halvmåne er tilstede, har tilgang og tillit. Også Statkraft tar nå et ekstraordinært løft for å støtte denne operasjonen som vil redde mange liv, sier Sven Mollekleiv, president i Røde Kors.

Etter tre og et halvt år med borgerkrig i Syria huser Tyrkia nå 1,6 millioner syriske flyktninger, ifølge tyrkiske myndigheter. Om lag 1,4 millioner av disse bor utenfor organiserte flyktningleirer og kun 15 prosent av disse mottar nødhjelp. Med økonomisk støtte fra Statkraft vil Tyrkisk Røde Halvmåne nå flere tusen av disse med varme måltider. Flere mobile kjøkken vil gi Tyrkisk Røde Halvmåne beredskapskapasitet i flere år fremover, da disse bilene vil kunne brukes også i senere katastrofer.

- For oss som arbeider i Tyrkia er den humanitære krisen synlig både i de store byene og på landsbygda. Vi er veldig glade for å kunne støtte opp om det arbeidet Røde Halvmåne gjør, sier Olav Hypher, Statkrafts landsjef i Tyrkia.

Statkraft inngikk i desember 2012 en samarbeidsavtale med Norges Røde Kors for å styrke det humanitære arbeidet internasjonalt, med fokus på områder der Statkraft har forretningsvirksomhet. Målet er å øke bevisstheten om betydningen av humanitær innsats, gjensidig utveksling av kompetanse og direkte støtte i kriser. Samarbeidet har så langt gitt gode resultater og vil bli ytterligere styrket neste år, med inngåelse av en utvidet, internasjonal samarbeidsavtale.