Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Varsler fugler med UV-lys

27 feb., 2014

I et pilotprosjekt på Smøla skal forskere undersøke om ultrafiolett lys (UV-lys) kan redusere faren for at fugler kolliderer med vindturbiner.

På Smøla gjennomføres nå et pilotprosjekt som tester helt nye løsninger for å redusere negative virkninger på fugl i området. Med sine 68 vindmøller er Smøla vindpark Norges største vindkraftverk, og har en samlet kapasitet på 150 MW. Nå går forskere og industrien sammen for å teste ut tiltak som skal redusere faren for kollisjon mellom fugler og vindturbiner.

Første del av prosjektet startet i fjor sommer, da flere av vindturbinene i Smøla vindkraftverk ble malt delvis svarte.

- Svartmalingen er naturlig nok mest effektiv på dagtid. Derfor skal vi nå teste ut om UV-lys kan være avskrekkende for fugl i skumringen eller nattestid, sier Roel May, som er forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA) og leder av forskningsprosjektet INTACT.

Tester bølgelengder

Selve forsøket vil foregå utenfor vindparken, ved Veiholmen på Smøla. Her skal forskerne montere to UV-lamper som lyser oppover med to forskjellige bølgelengder innenfor UV-spekteret.

- Fugler ser et bredere fargespektrum enn mennesker, og oppfatter UV-lys i større grad enn oss. Nå skal vi undersøke om fuglene oppfatter UV-lyset og i hvilken grad de endrer atferd og flygemønster. Dersom de styrer unna, er det et tegn på at tiltaket virker, sier biolog og senior miljørådgiver Bjørn Iuell i Statkraft.

Fuglenes atferd måles med en spesiell radar som registrerer om fuglene unngår å fly gjennom luftrommet som er opplyst av UV-lampene. I to måneder skal forskerne samle inn informasjon om fuglenes atferd.

UV-stengsel neste steg

Om UV-lysene har ønsket effekt, kan det være et aktuelt tiltak for å redusere fuglekollisjoner i vindparker. Neste steg kan da bli å konstruere et slags «UV-stengsel» som kan gjerde inn vindturbiner og installasjoner som representerer en fare for fugler.

Prosjektet er unikt i internasjonal sammenheng og det er sannsynligvis første gang noen tester effektene av UV-lys på fugler under slike forhold. Forskningen vil ha viktig overføringsverdi til andre landbaserte vindkraftverk. Det er også sannsynlig at resultatene fra prosjektet kan anvendes på tilsvarende problemstillinger for offshore vindkraft.

- Kunnskapen vi får herfra, vil dermed være et viktig bidrag til utvikling av innovative tiltak som reduserer kollisjonsfaren med vindturbiner for fugl, sier Roel May.

Les også: Tror på svart-hvit fremtid

Mobil fugleradar

Mobil fugleradar på Smøla.