Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Tiden for store rehabiliteringer

11 des., 2013

For å møte en kommende «eldrebølge» i norsk vannkraft bruker Statkraft 12 milliarder kroner på å ruste opp vannkraftverkene i Norge og Sverige.

Ved Nedre Røssåga kraftverk i Nordland har en 1600 tonn tung tunnelboremaskin begynt å spise seg inn i fjellet for å lage flere kilometer tunneler til nye Nedre Røssåga kraftverk. Det er første gang siden Svartisen-utbyggingen i 1993 at en slik maskin brukes til tunnelboring i Norge.

Utvidelsen av Nedre Røssåga kraftverk i Hemnes kommune føyer seg inn i rekken av store investeringer i norsk vannkraft de nærmeste årene. Nedre Røssåga har alene en investeringsramme på 1,7 milliarder, mens nybyggingen av Kjensvatn kraftverk, som ligger i samme kommune, har en ramme på 360 millioner.

Eldrebølge

Mange av Statkrafts vannkraftverk i Norge og Sverige begynner å bli gamle. Snittalderen er 45 år. Når et vannkraftverk fyller 50, er det teknisk sett klart for å pensjoneres.

- Vi beveger oss inn i en periode hvor kraftverk fra 1960-tallet nærmer seg 50-årsalderen. 60-tallet var tiåret med flest kraftutbygginger i norsk historie. Når så mange kraftverk blir så gamle, går vi inn i en periode med mange store rehabiliteringer, sier Erik Høstmark, som er ansvarlig for å koordinere rehabiliteringsprosjekter.

Eldrebølgen vil gi et kostnadshopp til reinvesteringer i norsk og svensk vannkraft i årene som kommer. Bare i 2014 skal Statkraft reinvestere om lag to milliarder kroner i Norge og Sverige, og det årlige beløpet øker til 2,8 milliarder kroner i 2016. Til sammen planlegges reinvesteringer for vel 12 milliarder kroner i perioden 2014-2018.

I Norge vil det årlige vedlikeholdsbudsjettet, som omfatter prosjekter med kostnader på mindre enn 300 millioner kroner, øke med nærmere 40 prosent fra 2014 til 2016. Fra 2016 og frem mot 2020 vil kostnadene beløpe seg til rundt 1,25 milliarder kroner per år i Norge.

Uendelig ressurs

Vannkraft er i prinsippet en uendelig ressurs. Men ulike komponenter har ulik levetid. Kontrollanlegg og styringssystemer må gjerne skiftes etter 20 år. Transformatorer kan dure og gå i 50 år. Fjelltunneler kan vare evig.

- Er du mekaniker, er det utrolig hvor lenge du kan vedlikeholde en Volvo. Dersom du passer på å bytte ut deler underveis, vil bilen kunne bli gammel. Selv om du sliter ut dekkene jevnlig, vil karosseriet bestå, sier Erik Høstmark.

- Vår filosofi er å utnytte mest mulig av kraftverkenes verdi før vi bygger nytt. For eksempel vil Nore I fra 1928 være nesten 100 år før det eventuelt erstattes med et nytt kraftverk.

Rehabiliteringen av Nedre Røssåga og nybyggingen av Kjensvatn kraftverk vil øke totalproduksjonen i Kraftverksgruppe Rana med 280 GWh, tilsvarende strømforbruket i omtrent 14 000 boliger.